Наукові спрямування

Інноваційний розвиток суб’єктів економічної діяльності на різних рівнях.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Асистент

Стенічева
Інна
Борисівна

Дисципліни

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Економічна діагностика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007 (десятий поверх висотного корпуса)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

stenicheva.inna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1996 році закінчила Московський державний університет природооблаштування, за спеціальністю економіка і управління в галузях АПК з кваліфікацією інженер-економіст. В 2014 році приймала участь у спільному проекті КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та ЄС №528395-LLP-1- 2012-1-UA-AJM-CH. Грантова угода №2012-2848/ 001-001 «Модель європейського регіонального розвитку».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/01/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

З 1996 року по 2017 рік працювала на посаді старшого викладача обласного вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія». З вересня 2017 року – асистент кафедри обліку, економіки і управляння персоналом підприємства ПДАБА.

Публікації

1. Стенічева І.Б. Стратегічні важелі регіонального економічного розвитку (на прикладі Дніпропетровської області) / Н.І. Верхоглядова, О.О. Чередніченко, І.Б. Стенічева // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» КПУ, серія: Економіка та підприємництво.  – 2010. – №4. – с.29-32

2. Стенічева І.Б. Інноваційний розвиток промисловості – обов’язкова складова сталого розвитку національної економіки України / І.Б. Стенічева // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2-х ч. Ч. 2. – К.:  КНЕУ. –  2011.  – С. 88-96

3. Стенічева І.Б. Банківські інвестиції для модернізації економіки України / І.Б. Стенічева // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 710 – 711. Економіка. – Чернівці : ЧНУ. –  2014. – С.109-112

4. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. Віктора Чужикова]:— К.: КНЕУ. –  2016. — 495с              Стеничева И.Б. Обоснование системобезопасной технологи разрушения горного масива сложноструктурных месторождений / В.И. Ляшенко. В.З. Дятчин, И.Б. Стеничева // Металлургическая и горнорудная промышленность (МГП).  – 2016. – № 6 (303). –  2016 г. – С. 57-64

5. Стенічева І.Б. Інноваційний потенціал як чинник розвитку регіональних соціально-економічних систем / І.Б, Стенічева // Причорноморські економічні студії.  – 2017. – №13-1. – С. 119-124

6. Стенічева І.Б. Управління соціально-економічним розвитком придніпровського регіону. / І.Б. Стенічева, О.В. Заболотна // Збірник наукових праць V Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економіка і управління в умовах глобалізації: методологія та практика», 10 листопада 2016 року, м. Жовті Води. . – С. 46-48

7. Стенічева І.Б. Державне регулювання доходів та рівня життя населення. / І.Б. Стенічева, А. Анісімова // Збірник наукових праць V Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економіка і управління в умовах глобалізації: методологія та практика», 10 листопада 2016 року, м. Жовті Води.  – С. 5-7

8. Стенічева І.Б. Управління регіональними еколого-економічними системами на прикладі м. Жовті Води. / І.Б. Стенічева, В. В. Головко // Збірник наукових праць V Регіональної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економіка і управління в умовах глобалізації: методологія та практика», 10 листопада 2016 року, м. Жовті Води. – С. 17-19

9. Стенічева І.Б.  Актуальні аспекти регіональної політики щодо соціально-економічного розвитку дніпропетровського регіону. / І.Б. Стенічева, А.С. Шаповал // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук. – практ. конф., 27-29 квітня – К. : КНЕУ, 2017. – С. 190-195

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх