Наукові спрямування

Проектно-конструкторські, технологічні та експериментальні розробки

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доцент

Стадник
Віктор
Іларіонович

Дисципліни

Спеціалізований рухомий склад

Транспортна логістика

Організація автомобільних перевезень

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 503
(п'ятий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-33-68; внутр. 3-68, мобільнй +380507603122

E-mail

stadnyk.viktor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

1991-2005рр. Дніпропетровське конструкторсько - технологічне бюро. Науково-виробнича організація «Автотранспорт». Керівник

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Доцент кафедри експлуатації та ремонту машин за сумісництвом з 1996 року до 2019 року, з 2019 року до теперішнього часу доцент кафедри експлуатації та ремонту машин.

Публікації

1. Стадник В. І., Сакно О. П., *Котов Є. В., *Дзюбенко Є. С., *Олійник Д. С. Моделювання організації перевізного процесу автопідприємства. Наукові праці Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні» [15-18 жовтня 2019 р.] Харків 2019. Харківський Нац. Автомобільно-Дорожній Університет, 155-158 стр.

2. Стадник В.І., Сакно О.П., Коноваленко Ю.І. Напрями відкриття нових автобусних маршрутів. Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Актуальні питання підготовки фахівців логістики Збройних Сил України: зміст, технології, якість»   [19 квітня 2019р., м. Одеса].-Одеса: Військова академія, 2019, 66-68 стр.

3. Сакно О.П., Стадник В.І. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Транспортна логістика»  для студентів ступеня магістра спеціальності 274  «Автомобільний транспорт». ДВНЗ ПДАБА, 2019, 35 стр.

4. Стадник В.І., Сакно О.П., Андрейченко., Доля В.А., Меркотан С.В. Удосконалення організації транспортного процесу міста шляхом впровадження автоматизованої системи управління. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту», [ 16-19 жовтня 2018].-Харків: ХНАДУ. 2018, с. 185-187.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх