Наукові спрямування

Покращення загального стану здоров’я студентів засобами загальної фізичної підготовки з елементами художньої гімнастики. Присівання здорового способу життя.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Сологубова
Світлана
Вікторівна

Дисципліни

Фізичне виховання з елементами фітнесу.

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, спорткомплекс.

Телефон:

міськ. (0562) 46-50-75, вн. 3-78

E-mail

sologubova.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2001-2004 Аспірантура Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту 2012р – захист кандидацької дисертації «Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку.» за спеціальністю: 24.00.02. «фізичне виховання різних верств населення»

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 21/02/2021


Країна: Україна Онлайн-курс

Назва події:

Навчання на курсах за програмою: «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ»


foto_qualification

Дата проходження: 14/05/2020


Країна: Україна, Чернігів

Назва події:

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Інноваційні трансформації освітнього простору: зміст, напрями і технології реалізації»


foto_qualification

Дата проходження: 28/01/2020


Країна: Poland Warsaw

Назва події:

XXI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society


foto_qualification

Дата проходження: 10/01/2020


Країна: Great Britain Liverpool

Назва події:

5th International scientific and practical conference: «Scientific achievements of modern society».


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Ukraine Kharkiv

Назва події:

1st International scientific and practical conference:» Science, society, education: topical issues and development prospects».


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2019


Країна: Україна Київ

Назва події:

Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства»


Трудова діяльність

1994-1997 Дніпродзержинський колледж фізичного виховання 1997-2001 Дніпропетровський державний інститут фізичного виховання і спорту 2001-2004 Аспірантура Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту 1997-1998р. викладач нетрадиційної гімнастики у фізико-математичному ліцеї при університеті 1998-1999р. тренер з оздоровчого плавання на базі спортивних споруд ДНУ 1999-2000р. тренер з фітнесу СК «Галатея» м. Дніпропетровськ 2000-2001р. тренер з шейпінгу Спортивного клубу Дніпропетровської медичної академії 2012р – захист кандидацької дисертації «Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку.» за спеціальністю: 24.00.02. «фізичне виховання різних верств населення» 1997-1998р. викладач нетрадиційної гімнастики у фізико-математичному ліцеї при університеті 1998-1999р. тренер з оздоровчого плавання на базі спортивних споруд ДНУ 1999-2000р. тренер з фітнесу СК «Галатея» м. Дніпропетровськ 2000-2001р. тренер з шейпінгу Спортивного клубу Дніпропетровської медичної академії З вересня 2013 року працює на кафедрі фізичного виховання і спорту ПДАБА.

Публікації

1. Сологубова С.В. Використання умовних позначень базових кроків у роботі тренера-викладача з аеробіки / С.В. Сологубова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2002. – № 5. – С. 10-14.

2. Луковська О.Л. Фізіологічні аспекти впливу циркадних коливань на організм жінок 25-34 років, які займаються фітнесом / О.Л. Луковська, С.В. Гіркіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: збірник наукових праць / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 17. – С. 85-91.Особистий внесок полягає у здійснені дослідження, узагальнені їх результатів та описі їх особливостей.

3. Луковська О.Л. Індивідуалізація підбору виду фітнесу в оздоровчому тренуванні / О.Л. Луковська, С.В. Гіркіна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 5. – С. 57-59.Особистий внесок полягає у проведені досліджень, узагальнені їх результатів та описі їх особливостей.

4. Сологубова С.В. Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом із жінками 25-34 років / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2004. – №15. –С. 128-135.

5. Луковська О.Л. Особливості довгострокового планування у жіночому фітнесі / О.Л. Луковська, С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за редакцією С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. –  № 20. – С. 50-58.Особистий внесок полягає в узагальнені результатів дослідження та розробці програми фізкультурно-оздоровчих занять для жінок першого зрілого віку.

6. Сологубова С.В. Вплив занять оздоровчим фітнесом на фізичну підготовленість жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Молода спортивна наука України: зб. наукових праць в галузі фізичної культури та спорту; Випуск 9. – Львів: НВФ «Українські технології», 2005. – Т. 4. – С 196-201.

7. Сологубова С.В. Вплив занять оздоровчим фітнесом на стан кардіореспіраторної системи жінок 25-34 років / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2005. – №9. – С. 53-59.

8. Сологубова С.В. Вплив занять фітнесом на рівень фізичного розвитку та стану організму жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наукових праць / за ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2005. – №14. – С. 57-64

9. Сологубова С.В. Доцільність поєднання різних видів фітнесу під час побудови програми тренування для жінок зрілого віку / С.В. Сологубова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2007. – №12. – С. 50-55.

10. Сологубова С.В. Морфофункциональные особенности женщин первого зрелого возраста, которые нужно учитывать при построении программы фитнесс- тренировок / С.В. Сологубова // Физическое воспитание студентов [научный журнал / за ред. С.С. Єрмакова]. – Харьков: ХООНОКУ-ХГАДИ, 2011. – №1. – С. 118-122.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх