Дистанційні курси кафедри

Фізичне виховання

Основна та підготовча групи студентів І-ІІ курсу (очна форма навчання)

відео-матеріал практичних та теоретичних дистанційних занять кафедри фізичного виховання та спорту, а також матеріали для сумісного опрацьовування

?>
вверх