Наукові спрямування

Підвищення енергетичної безпеки України в гірничій галузі, вирішення якої пов’язане з ефективним і безпечним видобутком вугілля. Наукові дослідження з безпеки та підвищення ефективності гірничих робіт. Розвиток наукових основ геомеханічного та радіометричного контролю параметрів безпеки шахт з урахуванням показників і критеріїв напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних порід та закономірностей емісії метану і радону в гірничі виробки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Слащов
Ігор
Миколайович

Дисципліни

Безпека при виконанні вогневих робіт

Безпека при експлуатації устаткування під тиском

Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. B1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

тел. міськ. (056) 756-34-57, вн. 4-57

E-mail

Наукова діяльність

Кандидат технічних наук з 2009 року за спеціальністю 05.15.02. «Підземна розробка родовищ корисних копалин». В 2011 р. присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник». В 2021 р. отримав науковий ступень доктора технічних наук за спеціальностями 05.15.09 – «Геотехнічна і гірнича механіка» та 05.26.01 «Охорона праці». Відповідальний виконавець ряду держбюджетних науково-дослідних тем, які виконувалися відповідно до постанов Президії НАН України. Автор понад 100 наукових праць. Є розробником нормативних документів, низки науково-методичних рекомендацій та патентів щодо ефективності праці і забезпечення вимог безпеки на підприємствах. Основні напрями наукових досліджень: технології безпечного та ефективного відпрацювання підземних родовищ в складних гірничо-геологічних умовах, методи моделювання та контролю стану масиву гірських порід, інформаційні технології прогнозування стану породного масиву, методи інтелектуального аналізу в системах безпеки ведення гірничих робіт, методологічне та нормативне забезпечення відпрацювання запасів корисних копалин в газонасиченому породному масиві, управління напружено-деформованим станом масиву порід, технології забезпечення стійкості гірничих виробок, технології дегазації, радіометричні та гібридні методи контролю безпеки в геотехнічних системах, інформаційні системи управління виробничими процесами та попередження небезпечних ситуацій на промислових підприємствах. Входить до списку основних рецензентів міжнародного Мультидисциплінарного Цифрового Видавничого Інституту (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, MDPI), де видається понад 400 наукових журналів (понад 100 з них індексуються в Science Citation Index Expanded).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 11/11/2022


Країна: Romania, Petrosani

Назва події:

The V International Scientific and Technical Conference «Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable use of Natural Resources»


foto_qualification

Дата проходження: 05/08/2022


Країна: Finland, Helsinki

Назва події:

XXX International Scientific and Practical Conference «THE NEWEST PROBLEMS OF SCIENCE AND WAYS TO SOLVE THEM»


foto_qualification

Дата проходження: 24/04/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

II International Conference «Essays of Mining Science and Practice»


foto_qualification

Дата проходження: 04/02/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації за результатами семінару «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств»


Трудова діяльність

1991 National Technical University Dnipro Polytechnic, Dnipro, Ukraine 2005 The M.S. Poliakov Institute of Geotechnical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine 2022 Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine

Публікації

Фахові видання

1. Булат, А.Ф.; Слащев, И.Н. Использование продуктов распада радона как информативных параметров для оценки геомеханического состояния горных пород. (Геотехнічна механіка, 2017).

2. Булат, А.Ф.; Слащев, И.Н.; Слащева, Е.А. Комплексирование методов оценки геомеханических и газодинамических процессов в породном массиве для систем контроля производственной среды шахт. (Геотехнічна механіка, 2017).

3. Яланский, А.А.; Слащев, И.Н.; Слащева, Е.А.; Селезнев, А.М.; Арестов, В.В. Разработка новых способов охраны подготовительных горных выработок литыми полосами. (Геотехнічна механіка, 2018).

4. Разработка новых способов охраны подготовительных горных выработок литыми полосами. Яланский, А.А.; Слащев, И.Н.; Слащева, Е.А.; Селезнев, А.М.; Арестов, В.В. (Геотехнічна механіка, 2018)

5. Ідентифікація ризиків втрати стійкості геотехнічної системи за геомеханічними та гідрогеологічними чинниками / Слащов І., Бєліков А., Слащова О., Кульбач А. Український журнал будівництва та архітектури, № 5 (011), 2022. С. 90-99.

Видання, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus):

6. Новые технические решения в области охраны и крепления горных выработок. Yalanskyi, I. Slashchov, S. Makeiev and A. Seleznov New technical solutions in the field of protection and fastening of mine workings. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 970 (2022) Pp. 012015. https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012015

7. Розробка методів і алгоритмів програмного забезпечення для прогнозування стану граничнонапруженого породного масиву. Slashchov, O. Yalanskyi, I. Slashchov and I. Siromaschenko. Development of methods and software algorithms for state forecast of the ultimate stressed rock massif. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 970 (2022) Pp. 012010. https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012010

8. Прогноз ризиків руйнування гірничих виробок методом радіометричного контролю. Slashchov, A. Bielikov, A. Kulbach and O. Slashchova. Forecasting the risks of the mine roadway destruction by the radiometric control method. Proceedings V International Conference “Essays of mining science and practice”, November 9-11, 2022, IGTM NASU, Dnipro, Ukraine

9. Управління ризиками на гірничодобувних підприємствах з залученням методів нечіткої логіки. Slashchova, O. Yalanskyy, I. Slashchov, V. Kurinnyi and A. Kulbach. Fuzzy logic methods for risk management at mining enterprises. Proceedings V International Conference “Essays of mining science and practice”, November 9-11, 2022, IGTM NASU, Dnipro, Ukraine.

Стаття у зарубіжному журналі “Sciences of Europe” (Чехія)

10. Розробка цифрових алгоритмів вибору раціонального варіанту термодеструкції техногенних відходів. Slashchov I., Kliuiev E., Slashchova O., Yalanskyy O. and Ikonnikov M. (2022) Development of digital algorithms for rational option selection of the man-made waste thermal destruction. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 98(1). 101-109. https://doi.org/10.5281/zenodo.6973834

більше

Публікації для ознайомлення

Development of methods and software algorithms for state forecast of the ultimate stressed rock massif


Використання продуктів распада радону як інформативних параметрів для оцінки геомеханічного стану гірських порід


Комплексування методів оцінки геомеханічних та газодинамічних процесів у породному масиві для систем контролю виробничого середовища шахт


Взаимосвязи между геомеханическими процессами и эмиссией газа метана и продуктов распада радона в горные выработки угольных шахт


Прогноз устойчивости систем комбинированного поддержания подготовительных выработок в сложных горно-геологических условиях глубоких шахт


?>
вверх