Наукові спрямування

Інститут іпотеки: теорія та механізм функціонування

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Aсистент

Скачедуб
Світлана
Анатоліївна

Дисципліни

Міжнародне економічне право

Правознавство

Договірне право

Адміністративне та господарське право

Земельне право

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В403 (четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-05, вн. 4-05

E-mail

skatchedoub.svetlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1996 р. з відзнакою закінчила Державну металургійну академію України з кваліфікацією інженер-економіст. 2004 р. з відзнакою закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом з кваліфікацією юрист (комерційне і трудове право). 2005 року в Академії Міністерства Внутрішніх справ захистила магістерську роботу за темою «Правові аспекти застосування іпотеки (застави нерухомості) як виду забезпечення виконання зобов'язань». У 2007 р. пройшла стажування в Інституті судової експертизи і отримала кваліфікацію судового експерта за фахом «Дослідження документів бухгалтерського і податкового обліку і звітності ».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 06/04/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

«Вивчення та аналіз досвіду викладання та методичного забезпечення курсів «Господарське право», «Договірне право» та «Адміністративне право» в умовах реформування законодавства України»


Трудова діяльність

З 1992 до 2003 р. працювала економістом і головним бухгалтером в АТ «Суперметали». З 2004 до 2009 р. працювала старшим викладачем кафедри права Міжрегіональної Акаде-мії Управління Персоналом (дисципліни – «Цивільне право», «Цивільно-процесуальне право», «Господарське право», «Комерційне право», «Підприємницьке право», «Господарсько-процесуальне право», «Міжнародне право», «Право соціального забезпечення», «Право пенсійно-го забезпечення»). З 2003 до 2011 р. надавала консультації фізичним особам з операцій з нерухомим майном та спадковому праву. З 2009 р. до цього часу працюю асистентом кафедри економічної теорії і права у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Викладаю дисципліни: «Правознавство», «Земельне право», «Цивільне право», «Міжнародне економічне право», «Підприємницьке право», «Міжнародне право».

Публікації

1. Скачедуб С.А. Інститут іпотеки: історія та вплив на економічний розвиток України. Економічний простор: зб. наук. праць – № 80. – Дніпропетровськ: ПДАБА., 2014. – с. 127-135.

2. Скачедуб С.А. Інститут молодіжного іпотечного кредитування:проблеми та перспективи розвитку Економічний простор: зб. наук. праць – № 83. – Дніпропетровськ: ПДАБА., 2014. – С. 121-129

3.  Скачедуб С.А. Інституціональні особливості функціонування іпотечного ринку: закордонний досвід. Економічний простор: зб. наук. праць – № 86. – Дніпропетровськ: ПДАБА., 2014. – С.138-147

4. Скачедуб С.А.Теоретичні основи та особливості функціонування інституту іпотеки в Україні. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика. Дніпропетровськ: ФОП Дробязко С.І., 2014. с.438.

5. Скачедуб С.А. Інституціональні особливості інституту іпотеки в Україні. “Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії”.- Дніпропетровськ, ПДАБА, 2016 с.13-16.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх