Кафедра публічного управління та права створена 01 липня 2023 року.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Кафедра створена для забезпечення підготовки фахівців із сучасним типом управлінського мислення, спроможних здійснювати  експертний супровід реалізації управлінських рішень та інноваційної спроможності  сфери публічного управління та адміністрування.

Кафедра  пропонує:
Якісну сучасну освіту.
Конкурентоспроможну спеціальність.
Можливість побудувати успішну кар’єру.
Сучасні методи навчання.
Можливість розвитку Soft skills.
Лекції і практичні заняття від професіоналів-практиків.
Насичене студентське життя.

Кафедра забезпечує:
Підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців з публічного управління та адміністрування, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним управлінським мисленням і прикладними навичками для  реалізації завдань публічного управління та адміністрування на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Основні дисципліни, які складають професійну підготовку:
Публічне управління та адміністрування.
Місцеве самоврядування.
Державна політика.
Електронне урядування.
Публічна служба.
Комунікації та управління конфліктами.
Адміністративне право.
Інформаційне право.
Технології прийняття рішень в публічному управлінні.
Геополітичний простір та національна безпека України.

Працевлаштування:
Органи державної влади та місцевого самоврядування.
Державні установи та організації.
Громадські організації.
Інші організації та підприємства.

?>
вверх