З моменту заснуваня кафедру очолювали:

1930 – 1938 р. Медведовський Г. М.,

1938 – 1958 р. к. е. н., доцент Варицький Н. П.,

1958 – 1971 р. к. е. н., доцент Новоселев А. В.,

1971 – 1976 р. к. е. н., доцент Глазирін В. Ф.,

1976 – 1987 р. к. е. н., доцент Бочаров А. Т.,

1987 – 1991 р. к. е. н., доцент Карпов В. С.,

З лютого 1996 р. – к. е. н., доцент Кобзар Н. І.

Упродовж усіх років існування кафедра пройшла складний шлях формування, становлення якості, в якій функціонує сьогодні. Перш за все, це важкі  30-ті роки, коли ситуація в країні не сприяла розвитку економічної науки, а викладання взагалі та гуманітарних дисциплін зокрема, було назвичайно ідеологізованим та потребувало великої відповідальності за виховну роботу. Воєнні роки та евакуація, повоєнні роки та відбудова – в цих складних умовах кафедра була створена  як самостійна  структурна одиниця. Вона зростала кількісно, поповнювалась викладачами з фаховою освітою.     Головним напрямком  роботи колективу кафедри стало підвищення якості викладання економічної науки. Формувалася матеріально-технічна база кафедри, поліпшувалося науково-методичне забезпечення викладання.

70 – 80-ті роки – це період творчого піднесення кафедри. Захищено 7 кандидатських дисертацій. Більшість викладачів уже мали професійну освіту, наукову ступінь та наукове звання. Наукові дослідження були спрямовані на економічні проблеми міжнародної інтеграції, охорони навколишнього середовища, науково-технічного прогресу, розвитку інфраструктури та підвищення життєвого рівня населення. У цей час кафедра виконувала значну роботу з пропоганди економічних знань серед населення міста та області.

У роки перебудови, з 1991 до 1996, кафедра працювала у складі інших кафедр. На початку 1996 р. створюється знову як самостійна структурна одиниця.

В даний час на кафедрі працюють 10 викладачів:, з яких 5 доцентів,  4 старших викладачі, 1 асистент та 2 особи допоміжного персоналу.

Кількість штатних працівників кафедри: 7

Склад кафедри:

зав. каф., к. е. н., доцент Кобзар Надія Іванівна;
к. т. н., доцент Шевцова Світлана Анатоліївна;
к. т. н., доцент Лаухіна Людмила Миколаївна;
к.е.н., доцент Кірієнко Ольга Миколаївна;
к.е.н., доцент Кульбака Віктор Михайлович;
ст. викл. Хоменко Василь Миколайович;
асистент Скачедуб Світлана Анатоліївна.

Співробітники кафедри:

ст. лаборант Коцар Яна Олегівна.

 

Дисципліни, які викладають на кафедрі:

 1. Економічна теорія.
 2. Політекономія.
 3. Національна економіка.
 4. Макроекономіка.
 5. Мікроекономіка.
 6. Державне та регіональне управління.
 7. Теорія економічного аналізу.
 8. Історія економіки і економічної думки.
 9. Правознавство.
 10. Екологічне право.
 11. Трудове право.
 12. Міжнародне економічне право.
 13. Страхування.
 14. Земельне право.
 15. Сучасні економічні системи.
 16. Економічний розвиток.
 17. Адміністративне та господарське право
 18. Законодавче забезпечення інтелектуальної власності
 19. Основи управління земельними ресурсами
 20. Закон про нерухомість
 21. Управління земельними ресурсами
 22. Договірне право

Науково-дослідна робота кафедри Економічної теорії та права з  теми: Економічна безпека розвитку національної економіки України та її регіонів.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

– проблеми і пріорітети науково-інноваційного розвитку української промисловості;

– теоретико-методологічні підходи до дослідження інформації в сучасній економіці;

– теоретико-методологічні підходи до дослідження місця та ролі  інтелектуальної власності у розвитку суспільства;

– теоретичні основи конкурентноспроможності регіонів;

– теоретичне обґрунтування механізму управління якістю продукції гірнично-металургійних підприємств;

– закономірності розвитку регіонів, як соціально-економічної системи.

Кафедра проводить значну виховну роботу, основним напрямком якої є правове виховання.

 

?>
вверх