Встановлення взаємовідносин, що будуються на основі розвитку різних форм співробітництва в галузі обміну учасниками освітнього процесу, реалізації права учасників освітнього процесу на академічну мобільність.

Забезпечення організаційної, інформаційної, методичної, наукової, практичної, ресурсної підтримки реалізації спільних проектів

Обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми з питань профорієнтаційної роботи та організації навчальних, виробничих практик здобувачів освіти, що розроблені та (або) реалізуються.
Проведення спільних заходів: круглих столів, семінарів, конференцій, майстер-класів, шкіл за напрямами, що становлять взаємний інтерес.
Здійснення взаємних візитів представників сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду діяльності.
Розміщення інформації про заходи та події, банерообмін на офіційних сайтах сторін.
Спільна підготовка та друк науково-методичних матеріалів.
Друк статей у фахових виданнях сторін.
Популяризація діяльності сторін.

Підвищення професійного рівня представників сторін шляхом проведення семінарів, тренінгів, тощо, спрямованих на удосконалення своєї діяльності.
Організація проходження викладачами ПДАБА стажування, студентами ПДАБА – виробничої практики і переддипломної практики в органах державного фінансового контролю.
Підготовка та проведення наукових конференцій, нарад, круглих столів та інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства для забезпечення ефективної реалізації Держаудитслужбою державної політики у сфері державного фінансового контролю.

?>
вверх