Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Кахович О.О. – Дніпро: ПДАБА. – 2023.- 15 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»  для студентів спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Кахович О.О. – Дніпро:  ПДАБА. – 2023.- 10 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» щодо виконання самостійної роботи з дисципліни «Електронне урядування та електронна демократія»

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Державна політика та врядування»  для студентів спеціальності 281

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Державна політика та врядування»  для студентів спеціальності 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Державна політика та врядування»  для студентів спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» / Укладач: Кахович О.О. – Дніпро:  ПДАБА. – 2023.- 10 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» щодо виконання самостійної роботи з дисципліни «Державна політика та врядування»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Кахович О.О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2023 – 10 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Політичні інститути та процеси».

Методичні вказівки до виконання самостійної  роботи з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281

Методичні вказівки до виконання самостійної  роботи з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання самостійної  роботи з дисципліни «Політичні інститути та процеси» для студентів ступеня магістра спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладач: Кахович О.О. – Дніпро: ПДАБА, 2023 – 9 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації студентам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування» щодо виконання самостійної роботи з дисципліни «Політичні інститути та процеси».

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання/ Укладач: Кахович О.О. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 25 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації здобувачам освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління і адміністрування» щодо підготовки, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи.

Збірники наукових праць

Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства: монографія  [Ю.В. Орловська, О.О.Кахович]

Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства: монографія  [Ю.В. Орловська, О.О.Кахович]

Читати далі
X

Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства: монографія  [Ю.В. Орловська, О.О.Кахович]. – Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА», 2022. – 173 с.

У монографії досліджено питання сутності, принципів цифрової економіки та проблем її законодавчого забезпечення; досліджено розвиток міжнародного співробітництва у сфері інформатизації; визначено вплив глобальних тенденцій цифровізації на розвиток публічного управління; проведено оцінку стану розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні; проаналізовано розвиток світової цифрової економіки та розвиток зовнішньої торгівлі України ІТ послугами; розроблено напрями цифрового розвитку; проведено оцінку процесів гармонізації із Digital Agenda та Digital Single Market ЄС; розроблено модель системи публічного управління в умовах цифровізації, проаналізовано розвиток системи електронного урядування в Україні. Рекомендовано для студентів, аспірантів, науковців, усіх хто цікавиться проблемами публічного управління.

?>
вверх