Наукові спрямування

Управління персоналом сучасних підприємств та організацій. Механізм адаптації персоналу до змін. Самоменеджмент як інструмент підвищення особистої результативності праці.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Шапа
Надія
Миколаївна

Дисципліни

Менеджмент

Самоменеджмент

Управління персоналом

Лідерство в управлінні проектам

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

shapa.nadia@pdaba.edu.ua

?>
вверх