Наукові спрямування

Управління персоналом сучасних підприємств та організацій. Механізм адаптації персоналу до змін. Самоменеджмент як інструмент підвищення особистої результативності праці.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Шапа
Надія
Миколаївна

Дисципліни

Менеджмент

Самоменеджмент

Управління персоналом

Лідерство в управлінні проектам

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

shapa.nadia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління адаптацією персоналу до стратегічних змін в діяльності підприємств будівельної галузі». За останній час (станом на 2016-2020 р.р.) є виконавцем науково-дослідницької теми «Вдосконалення менеджменту, логістики та управління проектами українських підприємств» (державний реєстраційний номер 0116U006425, виконавець), де автором розроблено методичний підхід до оцінювання рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств будівельної галузі. Є автором методики формування конструктивної поведінки персоналу під час проведення стратегічних змін у діяльності підприємства (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83986 від 26.12.2018 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) та співавтором методики оцінювання рівня адаптивності персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83987 від 26.12.2018 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 11/09/2017


Країна: НМетАУ. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Опанування сучасних педагогічних технологій. Основні форми і напрями організації науково-дослідницької роботи на кафедрі


Трудова діяльність

У 1996 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства». З 1996 по 1997 рр. – завідуюча лабораторією кафедри менеджменту і маркетингу ПДАБтаА. З 1996 р. по 1998 р. - асистент кафедри менеджменту і маркетингу ПДАБтаА. З 1998 р. по 2016 р. - старший викладач кафедри. З 2017 по теперішній час – доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБтаА.

Публікації

1. Функціональні можливості застосування методу декомпозиції проблем в умовах антикризового управління підприємством / В.Т. Вечеров, Н.М. Шапа, К.О. Ільюшина // Економічний простір. – 2017. – № 117- С. 152-160.

2. Разработка мотивационной программы на основе анализа потребностей сотрудников предприятия / Н.Н. Шапа,  А.А. Черчатая // Економічний простір. – 2017. – № 120- С.45-54. 

3. To the issue of personnel motivation at Ukrainian enterprises / Shapa N.N., Chutchev A.D. // Science and education. – Nuremberg, Germany, 2017. – С.23-28.

4. Особенности мотивации персонала современных предприятий / Н.Н. Шапа, Н.С.Кулик // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 декабря 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. – Вып. 12(32), ч. 10.- С.35-38.

5. Пути совершенствования коммуникационного процесса с позиции его участников / Н. Н. Шапа, А.Г. Усатенко // Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матер. Міжнар.наук.-практ. конф., 22 грудня 2018 р. – Львів: ЛЕФ.-С.8-11.

6. Аналіз розвитку туризму в країнах світу та оцінка перспективності туристичної галузі в Україні / Н.М. Шапа, Л.Т. Джанумова // Економічний простір. – 2018. – № 139- С.43-54.

7. Trends of development of tourism in Ukraine and the world / N. M. Shapa, L.Т. Djanumova // Science and society. – Namur, Belgium, 2019. – С.93-99.

8. Застосування технології «human design» у кадровому менеджменті / Н.М. Шапа, В.І. Кравець //Інноваційні технології як фактор розвитку суспільства: наук. зб. матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. 17 грудня 2019 р. – Київ, МАІТ, – С.25-28.

9. Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. 254 с. (розділ 5.5, С. 232-237). Власний внесок: запропоновані  базові компоненти механізму управління адаптацією персоналу до змін у діяльності підприємства.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх