Наукові спрямування

Пожежна безпека, ергономіка

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України, заступник завідувача кафедри

Шаломов
Володимир
Анатолійович

Дисципліни

Ергономіка

Теорія горіння і вибуху

Соціально-економічні основи охорони праці

Цивільний захист

Безпека життєдіяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1304 (тринадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 2-13

E-mail

shalomov.volodymyr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі безпеки життєдіяльності ПДАБА. В 2002 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – охорона праці на тему “Підвищення безпеки будівельних об’єктів за рахунок забезпечення нормального функціонування будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах”

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 31/05/2018


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


foto_qualification

Дата проходження: 22/04/2019


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

XII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


Трудова діяльність

У 1996 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і отримав кваліфікацію інженера-будівельника. В 1999 р. закінчив аспірантуру при кафедрі безпеки життєдіяльності ПДАБА. З 1999 р. асистент, а з 2003 р. по 2004 р. - доцент кафедри безпеки життєдіяльності. З 2004 р – по 2007 працював заступником начальник навчального відділу з ліцензування та акредитації спеціальностей ПДАБА. З 2007 по 2011 р. працював доцентом кафедри будівництва і архітектури Інституту безперервної фахової освіти ПДАБА. З 2011 р. і по теперішній час – доцент кафедри безпеки життєдіяльності ПДАБА

Публікації

1. Бєліков А.С., Шевяков О.В., Шаломов В.А. Ергономіка в будівництві. – Дніпропетровськ, ІМА-Прес, 2009.- 208с.

2. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. – Сафонов В.В., Бєліков А.С., Русін В.І., Діденко Л.М., Вільсон О.Г., Коржик Б.М., Мелашич В.В., Чалий В.Г., Богданов Ю.В., Шевяков О.В., Сєріков Я.О., Зеркалов Д.В., Харачих Г.І.. Рибалка К.А., Бойко І.Л., Старовойда А.Л., Шликов М.Ю., Шаломов В.А. – Київ: Основа, 2011.- 480с.

3. Охрана труда в строительстве. – Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н., Чалый В.Г., Шаломов В.А. – Київ: Шлыков Н.Ю., Рагимов С.Ю. Киев: Основа, 2014.- 592с.

4. Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности. – Беликов А.С., Сафонов В.В., Рабич Е.В., Поршин Д.Ю., Сабадаш В.В., Шаломов В.А., Нажа П.Н., Левченко А.И., Трифонов И.В., Кривченко Ю.А., Андреева А.В. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2015.- 438с.

5. Исследование термодинамической напряженности на робочих местах при воздействии высоких температур. – Беликов А.С., Рагимов С.Ю., Стрежекуров Э.Е., Шаломов В.А., Собина В.А., Дубинин Д.П. – Днепр: Литограф, 2016.- 163с.

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением. – Беликов А.С., Рагимов С.Ю., Петренко А.О., Шаломов В.А., Удянский Н.Н., Соколов Д.Л., Шаранова Ю.Г.

7. Патент «Вогнезахисний склад» 22316А Україна МПК 5 СО4 В7/14.- №9611457 Заявл. 04.11.96; Опубл. 03.02.98, Бюл. №3.- 3с. Бєліков А.С., Крикунов Г.М., Чалий В.Г., Шаломов В.А.

8. Патент «Нетрадиційна підйомно-транспортна машина» 119704 Україна МПК B66F 11/04 A62B 1/02.- № u 2017 01582 Заявл. 20.02.17; Опубл. 10.10.17, Бюл. №19.- 4с. Сенчихін Ю.М., Бєліков А.С., Улітіна М.Ю., Голендер В.А., Сенчихін М.В. , Шаломов В.А.

9. Беликов А.С., Шаломов В.А., Корж Е.Н., Булгакова Д.А. Оптимізація рішень при вибору компонентів вогнезахисних композицій. / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып.№101. Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении.- Днепр, ГВУЗ ПГАСА, 2017. – С.42-47.

10. Беликов А.С., Шатов С.В., Шаломов В.А., Улитина М.Ю. Проведение ремонтно-восстановительных работ в аварийных зданиях с применением специальных подъемно-транспортных машин и оборудования. / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып.№98. Серия: Энергетика, екология, компьютерные технологии в строительстве.- Днепр, ГВУЗ ПГАСА, 2017. – С.45-50.

більше

Публікації для ознайомлення

Підвищення безпеки на рабочих місцях за рахунок зниження шуму і вібрації при експлуатації компресорних установок


Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму


Защита окружающей среды от теплового загрязнения путем уменьшения терморадиационной облученности рабочих мест


Технологія евакуації природного газу


Очистка водной поверхности от нефтепродуктов при чрезвычайной аварийной ситуации


Improvement of the method of calculating a group of sound-insulating panels


?>
вверх