Наукові спрямування

Управління ефективністю діяльності підприємства, управління ланцюгами постачань, логістичний менеджмент, підприємницькі ризики та ефективність підприємницької діяльності, процесний підхід та реінжиніринг бізнес-процесів суб’єктів господарювання.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Польська мовавільно

Англійська мова

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Поповиченко
Ірина
Валеріївна

Дисципліни

Логістичне супроводження комерційної діяльності

Розробка бізнес-стратегій

Венчурне підприємництво

Аналітичне забезпечення економічних рішень

Цифрова трансформація бізнесу

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1008 (десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-77; моб. кафедра 0731831431

E-mail

popovychenko.iryna@pdaba.edu.ua

?>
вверх