Наукові спрямування

Інвестиційних аналіз ринку надання будівельних послуг України

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Попова
Вікторія
Вікторівна

Дисципліни

Економіка підприємства

Економіка будівництва

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

popova.viktoriia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2013 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю– 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Економічне обґрунтування надійності інвестування на будівельному підприємстві». Керівник кандидатської дисертації – д.е.н., д.т.н., професор Тян Р.Б. Попова В.В. бере участь в наукових та науково-практичних конференціях.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2018


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

Попова Вікторія Вікторівна у 2006 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та отримала диплом магістра з економіки підприємства з відзнакою. Під час навчання займалась науковою роботою. З 2006 року у Приватному будівельно-монтажному підприємстві Строїтель-П на посаді помічника головного бухгалтера. У період з 2008-2011 роки працювала на підприємстві ТОВ «Агро-Голден» на посаді головного бухгалтера. У період 2008-2013 була здобувачем на кафедрі при ПДАБА. Після захисту дисертаційної роботи і по теперішній час працює доцентом кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ “Придніпровська держава академія будівництва та архітектури».

Публікації

1. Попова В.В. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве: монографія / В.Р. Млодецкий, Р.Б..Тян, А.А. Мартыш // Дніпропетровськ: изд-во «Наука и образование», 2013. – 193 с.

2. Попова В.В. Діагностика ефективності діяльності будівельних підприємств / В.Ф. Залунін, О.Л. Герасимова, В.В. Попова // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. – 2013. – №1. – с. 45-48

3. Попова В.В. Графические методы оценки конкурентоспособности предприятия / О.Л.Герасимова, В.В.Попова // Прометей: рег. зб. наук. праць з економіки. Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – 2013. – № 2(41). – с. 130-133.

4. Попова В.В. Удосконалення стратегічного управління економічною безпекою підприємства // Судакова О.І., Попова В.В., Орлова М.К. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2014. – № 88. – с. 239-247

5. Попова В.В. Організаційно-психологічні аспекти процесу забезпечення економічної безпеки підприємств при стратегічній взаємодії із зовнішнім середовищем // Судакова О.І., Кірнос О.І., Попова В.В. // Економічні студії Науково-практичний журнал. – 2014 № 4. – с. 189-196 .

6. Попова В.В. Організаційно-психологічні аспекти процесу забезпечення економічної безпеки підприємств при стратегічній взаємодії із зовнішнім середовищем // Судакова О.І., Попова В.В., Кірнос О.І // Економічні студії Науково-практичний журнал. – 2014. – № 5. – с. 189-196.

7. Попова В.В. Рівень рентабельності власного капіталу на ПБМП «Строїтель-П та шляхи його підвищення // Попова В.В. Абраменкова Ю.О // Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку. – 2014. – с. 187-199

8. Попова В.В. Обґрунтування надійності інвестування на основі методу дискретних станів // Попова В.В., Судакова О.І. // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

9. Попова В.В. Стратегії та підходи до реструктуризації підприємств сфери ЖКГ // Попова В.В., Овчинніков А.В. // «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку»/ за ред.. Т.М. Берднікової , Н.О. Євтушенко.- Запоріжжя: ЗНУ, 2014.- 277с.

10. Попова В.В. Рівень рентабельності власного капіталу на ПБМП «Строїтель-П та шляхи його підвищення // Попова В.В., Абраменкова Ю.О. // «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку»/ за ред.. Т.М. Берднікової , Н.О. Євтушенко.- Запоріжжя: ЗНУ, 2014.- 277с.

 

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх