Наукові спрямування

Оцінка радіаційної безпеки будівельних матеріалів виробів та конструкцій; Оцінка радіаційної безпеки об’єктів будівництва в місті Дніпро та Дніпропетровській області; Оцінка радіаційної безпеки промислових майданчиків колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод».

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Пилипенко
Олександр
Володимирович

Дисципліни

Державні та міжнародні вимоги пожежної безпеки

Пожежна безпека виробництв

Пожежна профілактика

Захист в надзвичайних ситуаціях

Радіаційна безпека та радіаційних захист

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1304 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 2-13

E-mail

pylypenko.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В березні – червні 2004 р. навчався в аспірантурі при кафедрі Безпеки життєдіяльності ДВНЗ ПДАБА. 9 червня 2004 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – Охорона праці на тему “Шляхи досягнення радіаційної безпеки об’єктів будівництва на стадії проектування”.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 28/10/2022


Країна: Italy, Florence

Назва події:

V International Scientific and Practical Conference «MODERN AND GLOBAL METHODS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THOUGHT»


foto_qualification

Дата проходження: 18/09/2022


Країна: Japan, Tokyo

Назва події:

XII International Scientific and Practical Conference «SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES»


foto_qualification

Дата проходження: 09/09/2022


Країна: France, Paris

Назва події:

XXXV International Scientific and Practical Conference «SCIENCE, DEVELOPMENT AND THE LATEST DEVELOPMENT TRENDS»


foto_qualification

Дата проходження: 30/06/2022


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Всеукраїнський науково-практичний форум «ПЕРЕМОЖЕМО-ВІДБУДУЄМО!»


foto_qualification

Дата проходження: 03/06/2022


Країна: Україна, Кременчук

Назва події:

The International Competitive Tender of Students Research Papers «Occupational Health and Safety. Civil Defense»


foto_qualification

Дата проходження: 03/06/2022


Країна: France, Paris

Назва події:

XXI International Scientific and Practical Conference «ACTUAL PRIORITIES OF MODERN SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE»


foto_qualification

Дата проходження: 27/05/2022


Країна: Sweden, Stockholm

Назва події:

International Scientific and Theoretical Conference «Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements»


foto_qualification

Дата проходження: 31/05/2018


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


foto_qualification

Дата проходження: 31/01/2019


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

IX International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


foto_qualification

Дата проходження: 15/11/2019


Країна: Україна, м. Харків

Назва події:

2-га Міжнародна науково-практична конференції «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів»


Трудова діяльність

У 2001 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і отримав кваліфікацію спеціаліста будівництва. В 2004 р. закінчив достроково аспірантуру при кафедрі Безпеки життєдіяльності ДВНЗ ПДАБА. В червні 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 2004 р. по 2010 р. асистент, а з червня 2010 р. і по теперішній час - доцент кафедри Безпеки життєдіяльності ДВНЗ «ПДАБА». З вересня 2004 р. по вересень 2010 р. заступник начальника навчально-виробничого відділу ДВНЗ «ПДАБА». З вересня 2010 по листопад 2014 р. був заступником декану з виховної роботи факультету «Промислове та цивільне будівництво». В грудні 2016 року вступив до докторантури ДВНЗ «ПДАБА».

Публікації

1. La caracteristique des directions d’innovation de la production de construction dans les batiments eleves et peu eleves et leur influence sur le niveau de la securite radiative en Ukraine. A.S. Belikov, A.V. Pilipenko, A.V. Stepanova // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Стародубовские чтения 2014» – Выпуск 74, Днепропетровск: 2014, 223-226 c.

2. Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В. «Оценка радиационного контроля территорий «Сухачёвской» промышленной площадки» // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве» – Выпуск 76, Днепропетровск: 2014, 23-28 c.

3. Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В. «Исследования вопроса радиационной безопасности на хранилище радиоактивных отходов уранового производства «Сухачёвское – Секция І» // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції ЧІПБ ім. Чорнобиля НУЦЗУ, м. Черкаси, 9-10 жовтня 2014 р., 271-273 c.

4. Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В., Кравчук А.М. «Воздействие ионизирующих излучений на окружающую среду и организм человека» // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції ЧІПБ ім. Чорнобиля НУЦЗУ, м. Черкаси, 9-10 жовтня 2014 р., 273-277 c.

5. Беликов А.С., Пилипенко А.В., Степанова А.В. студ. Вишневский А.С. «Оценка радиационной опасности согласно рекомендациям международной комиссии по радиационной защите» // Сб. науч. трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Стародубовские чтения 2015» – Выпуск 80, Днепропетровск: 2015, 55-59 c.

6. Бєліков А.С., Пилипенко О.В., студ. Животов А.О. «Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях» // Сб. науч. трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития» – Выпуск 81, Днепропетровск: 2015, 57-63 c.

7. Пилипенко А.В., Маладыка И.Г., маг. Лисовая О.Г., маг. Зибров И.Ф. «Выполнение нормативных и эксплуатационных требований на хвостохранилищах «Сухачевской» промышленной площадки // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Безопасность жизнедеятельности» – Выпуск 83, Днепропетровск: 2015, 188-192 c.

8. Беликов А.С., Пилипенко А.В., студ. Краснов А.С., маг. Зибров И.Ф. «Исследование уменьшения проектного зеркала пруда-отстойника на хвостохранилищах «Сухачевское» 1 и 2 секции на радиационную безопасность // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве» – Выпуск 84, Днепропетровск: 2015, 34-40 c.

9. Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Чередниченко Л.А., Полторацкая В.М., Андрєєва А.В. маг. Лисовая О.Г. «Дослідження радіаційної небезпеки на хвостосховищах «Центральний Яр» та «Західне» // Сборник научных трудов Строительство, материаловедение, машиностроение – Серия: «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве» – Выпуск 92, Днепропетровск: 2016, 23-29 c.

10. Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Шаломов В.А., Капля О.І., маг. Король Р.І. До питання вирішення радіаційної безпеки на території південного промислового майданчика ВО «ПХЗ» Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 93/ДВНЗ “ПДАБА» – Дніпро, 2016. – с. 16-21.

Бєліков А.С., Пилипенко О.В., Шаломов В.А. Андрєєва А.В. «Дослідження іонізуючого випромінювання на дамбі хвостосховища «Сухачівське» // Науково-практичний журнал «Новини інженерної науки Придніпров’я» №1(2)-2017 / ДВНЗ ПДАБА – Дніпро, 2017р. – с. 10-18.

більше

Публікації для ознайомлення

Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах «Центральный яр» и «Западное».


Основные методы оценки радиационно-гигиенических параметров в зданиях и сооружениях при выборе защитных средств


К вопросу решения радиационной безопасности на территории южной промышленной площадки по «ПХЗ»


Исследование ионизирующего излучения на дамбе хвостохранилища «Сухачевское»


Основні нормативні положення та вимоги при перевезенні залізничним транспортом радіоактивних матеріалів


?>
вверх