У жовтні 2019 року кафедрою укладено Меморандум про взаємодію і співпрацю з Громадською організацією «Асоціація працівників сфери економічної безпеки», в рамках якого сторони домовились про розвиток співпраці між Асоціацією та ДВНЗ ПДАБА, зокрема, на базі кафедри економіки та підприємництва. Напрямками співпраці сторони розглядають взаємовигідне співробітництво у галузі освіти і науки з метою подальшого розвитку науково-дослідної роботи та апробації її результатів на практиці та у навчальному процесі. Завданнями такої співпраці є підвищення якості формальної і неформальної освіти, розробка та впровадження передових освітніх технологій, спрямованих на підвищення кваліфікації та розвиток компетентностей як студентів, так і працівників підприємств і організацій, зближення змісту академічного теоретичного навчання з практикою реального бізнесу.

В рамках партнерських відносин керівництво підприємста бере участь у розробці та удосконаленні освітніх програм магістерського та бакалаврського рівня за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка». Слушні пропозиції від практиків, які зацікавлені у підготовці кваліфікованих економістів, затребуваних на галузевому ринку праці, є важливою складовою формування змісту навчальних матеріалів.

В рамках партнерських відносин керівництво підприємства бере участь у розробці та удосконаленні освітніх програм магістерського та бакалаврського рівня за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка». Слушні пропозиції від практиків, які зацікавлені у підготовці кваліфікованих економістів, затребуваних на галузевому ринку праці, є важливою складовою формування змісту навчальних матеріалів.

В рамках партнерських відносин керівництво підприємства бере участь у розробці та удосконаленні освітніх програм магістерського та бакалаврського рівня за спеціальностями 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 051 «Економіка». Слушні пропозиції від практиків, які зацікавлені у підготовці кваліфікованих економістів, затребуваних на галузевому ринку праці, є важливою складовою формування змісту навчальних матеріалів.

“Строитель -П”. В межах партнерських відносинах дане підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Надає студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для  виконання  програми практики. Також підприємство допомагає в працевлаштуванні випускників.

?>
вверх