Дистанційні курси кафедри

Навчально-методичне забезпечення кафедри ЕтаП

Для всіх груп і курсів

Методичні вказівки

Управління витратами

Навчальний контент

Вступ до спеціальності

Навчальний контент

Біржова діяльність

Контент лекцій, методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи, навчальна програма з дисципліни

Статистика

Навчальний контент, Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи, Завдання

Економіка будівництва

Курс лекцій, практичні заняття, курсова робота, варіанти з курсової роботи

Кошторисна справа

Курс лекцій

Основи економіки будівництва

Конспект лекцій, Методичні вказівки до виконання практичної роботи

?>
вверх