Підписано проект Меморандуму про співробітництво між ПДАБА та Білостоцьким університетом (Польща) у сфері взаємних досліджень та інноваційних проєктів; спільних проєктів з комерціалізації результатів досліджень, в тому числі в бізнес-середовищі; спільної участі у міжнародних дослідницьких проєктах та грантових програмах; взаємного проведення викладацької діяльності; взаємного проходження стажування студентів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, керівників підрозділів тощо (від 18.10.2022 р., строком на 5 років).

Укладено Договір про співробітництво між ДВНЗ «ПДАБА» та ДВНЗ «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова» для здійснення навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері вищої освіти (зокрема за спеціальностями 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини») шляхом дієвої співпраці, обміну інформацією та досвідом (від 30.08.2021 р., строком на 5 років).

Укладено Меморандум про співробітництво між ДВНЗ «ПДАБА» та ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» для здійснення навчальної, наукової та практичної діяльності у сфері вищої освіти (зокрема зі спеціальності 051 «Економіка») шляхом дієвої співпраці, обміну інформацією та досвідом (від 20.04.2021 р., строком на 5 років).

Згідно з договором про співпрацю з Технічним університетом м. Фрайберг (Німеччина) щодо обміну студентами і започаткування спільної магістерської програми студенти спеціальності “Міжнародні економічні відносини” мають можливість навчатися на МВА-програми “Міжнародний бізнес в країнах з транзитивною економікою та країнах, що розвиваються” з отриманням як українського диплома магістра, так і європейського МВА-диплома.

?>
вверх