Наукові спрямування

Публічне управління та адміністрування

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мовасередній рівень

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат наук з державного управління, доцент

Корнієвський
Сергій
Володимирович

Дисципліни

Організаційно-правові засади публічного управління та адміністрування

Соціальна відповідальність та сталий розвиток суспільства

Повоєнні виклики публічного управління та адміністрування

Європейська та євроатлантична інтеграція

Транскордонне та межрегіональне співробітництво

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

korniievskyi.serhii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У період з листопада 2012 р. по листопад 2015 р. проходив навчання за денною формою у аспірантурі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Під час навчання був ініціатором створення Ради молодих вчених інституту та був обраний головою цієї Ради. В якості голови Ради молодих вчених інституту був організатором проведення низки науково-комунікативних заходів молодих вчених. Брав участь у роботі Ради молодих вчених Дніпропетровської області. В якості виконавця брав участь у реалізації комплексного наукового проєкту «Державне управління та місцеве самоврядування» за темою: «Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів у контексті активізації економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0112U001640). Основні положення дисертаційного дослідження були використані: у практичній діяльності підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України (довідка № 87/01 від 05.06.2015 р.), департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації (довідка № 1238/0/31-15 від 10.08.2015 р.), відділу розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради (довідка № 2348/0/2-15 від 26.08.2015 р.), фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради (довідка № 139/13 від 21.05.2015 р.). У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління на тему «Механізми формування і реалізації регіональної економічної політики в Україні» та отримав науковий ступень кандидата наук з державного управління. З вересня 2020 р. по вересень 2022 р. проходив навчання у докторантурах Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Брав участь у науково-дослідній роботі Університету митної справи та фінансів за темою: «Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми» (номер державної реєстрації 0120U101495). Корнієвським С.В. опубліковано понад 60 наукових робіт, з них: 30 наукових статей у фахових виданнях, 3 колективні монографії.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1987 році закінчив Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище протиповітряної оборони та проходив службу в лавах збройних сил. З 1990 року – старший лейтенант запасу. Працював у комерційних та комунальних підприємствах м. Дніпропетровська. З 2004 року на державній службі. Працював директором Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів», головою Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області. З 2008 по 2021 роки працював у Дніпропетровській обласній державній адміністрації на посадах заступника начальника управління з питань підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу, заступника начальника управління у справах сім’ї та молоді, начальника відділу з питань земельних відносин та земельного кадастру управління агропромислового розвитку департаменту економічного розвитку та інших посадах. У період з 2006 року по 2010 рік навчався у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за екстернатною та заочною формами навчання та отримав кваліфікацію магістр з фінансів. За направленням Дніпропетровської обласної державної адміністрації проходив навчання за денною формою у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – з 2010 по 2012 роки у магістратурі (отримав кваліфікацію магістр державного управління, диплом з відзнакою) та з 2012 по 2015 роки у аспірантурі. Загальний стаж державної служби понад 20 років. Має шостий ранг державного службовця.

Публікації

1. Корнієвський С. В. Аналіз інституційно-правової сфери розвитку міжрегіональної інтеграції / С. В. Корнієвський // Наукові перспективи Сер. : Державне управління – Київ, 2021. Випуск № 10 (16) – С. 117-127.

2. Корнієвський С. В. Теоретичні визначення складників методологічного базису публічного управління регіональним розвитком / С. В. Корнієвський // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2021. –№ 24 – С. 16–24.

3. Корнієвський С. В. Теоретичні засади і методичне забезпечення стратегічного управління регіональним розвитком / С. В. Корнієвський // Держава та регіони. Сер. : Державне управління. – 2021. –№ 1 – С. 21–29.

4. Корнієвський С. В. Врахування впливу глобалізаційних процесів в ході прийняття стратегічних рішень з регіонального розвитку / С. В.Корнієвський // Аспекти публічного управління. – 2021. – Т. 9 – № 3 – С. 53–63.

5. Корнієвський С. В. Використання методології державного управління у дослідженні процесів регіонального розвитку / Корнієвський С. В. // Аспекти публічного управління. – 2021. – Т. 9 – № 4 – С. 50–60.

6. Корнієвський С. В. Використання потенціалу впливу регіональних стратегій на процеси регіонального розвитку / С. В. Корнієвський // Публічне управління та митне адміністрування, 2021. – № 3 (30) – С. 69–78.

7. Корнієвський С. В. Методологія дослідження процесів міжрегіональної інтеграції / С. В.Корнієвський // Таврійський науковий вісник. Серія Державне управління, 2021. – № 3 – С. 47 – 57.

8. Korniievskyi S., Matveieva O. (2021). Selection of regional sustainable development project using the method of multiple-criteria optimization. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias. Vol. 11. No. 2. P. 2238–2355. (Web of Science)

9. Корнієвський С. В. Мережеві методи у публічному управлінні процесами міжрегіональної інтеграції / С. В. Корнієвський // Наукові інновації та передові технології. Серія Державне управління, 2022. – № 7 (9) – С. 232 – 245.

10. Корнієвський С. В. Платформне управління міжрегіональною інтеграцією / С. В. Корнієвський // Наукові інновації та передові технології. Серія Державне управління, 2022. – № 10 (12) – С. 76 – 101.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх