Наукові спрямування

Детермінанти інноваційного розвитку країн. Розвиток європейських країн.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька мова

Англійська мова

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

кандидат економічних наук, доцент

Морозова
Світлана
Анатоліївна

Дисципліни

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємств

Міжнародна економіка

Міжнародний менеджмент та крос-культурні комунікації

Європейська економічна політика

Міжнародна економічні відносини: теорія та практика

Контакти

Місцезнаходження

ННІЗ ПДАБА, В500 (5 поверх, висотний корпус)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

morozova.svitlana@pdaba.edu.ua

?>
вверх