Наукові спрямування

Дослідження процесів й закономірностей небезпечних та шкідливих виробничих чинників, котрі виявляються під час виробництва і експлуатації машин, механізмів у процесі трудової діяльності людини. Методи управління та контролю для створення здорових і безпечних умов праці, ліквідації професійних захворювань, виробничого травматизму і аврій;

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор філософії (PhD), доцент

Мещерякова
Ірина
Вікторівна

Дисципліни

Охорона праці в галузі

Основи охорони праці

Промислова екологія

Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 4-57

E-mail

meshcheriakova.iryna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2016 р. навчаюсь в аспірантурі при кафедрі безпеки життєдіяльності ПДАБА;

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 29/03/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку»


Трудова діяльність

У 2009 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» і отримала кваліфікацію інженера-еколога. З 2013 р. асистент кафедри Безпеки життєдіяльності

Публікації

1. Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды / Беликов А. С., Лаухина Л. Н., Рабич Е. В., Рагимов С. Ю., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловеденье, машиностроение /: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2014. Вып. 74, – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 201-206.

2. Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Лаухіна Л. М., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2016. Вып. 89. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2016. – С. 151-158.

3. Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт / Касьянов М.А., Гунченко О.М., Корінний В.І., Мещерякова І.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 91 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днипро, 2016. – 178 с. (в обл). – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения.

4. Аналіз зміни умов праці робочих місць при модернізації виробництва / Рабіч .О.В., Чумак Л.О., Мещерякова І.В. // Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. Головний редактор академік НАН України А. Ф. Булат. Випуск 128. Дніпро -2016. –С.31-45.

5. Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві / Рабіч О. В., Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Стародубовские чтения 2017. Вып. 96. – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 123-127.

6. Використання методик психічної діяльності працівників для створення сприятливого світлового середовища / Рабіч О. В., Мещерякова І. В. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. Вып. 99 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 141-146.

7. Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора / Мещерякова І. В., РабічО.В., Чумак Л. О. / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Вып. 101 / – Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. – С. 160-165.

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи екології. Основи екології включаючи екологічну експертизу» для студентів напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво» та 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання / Укладачі: Чередниченко Л. А., Рабіч О. В., Приходченко В. І., Мещерякова І. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013 р. – 30 с.

9. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті для студентів спеціальності 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Рабіч О. В., Мещерякова І. В., Кроль Р. М. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 р. – 43 с.

10. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» спеціалізацій «Ландшафтне та індивідуальне будівництво» та «Проектування будівельних конструкцій» денної форми навчання / Укладачі: Рабіч О. В., Мещерякова І. В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 р. – 31 с.

більше

Публікації для ознайомлення

Оценка условий труда на рабочих местах операторов с избыточным теплоизлучением производственной среды


Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды.


Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт


Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві


Використання методик психічної діяльності працівників для створення сприятливого світлового середовища


Вплив світлового середовища на зорову працеспроможність оператора


?>
вверх