Наукові спрямування

Маркетинг, Вивчення фінансів у теоретичному і практичному аспектах

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Маргарян
Маріне
Львівна

Дисципліни

Маркетинг

Фінанси

Финанси підприємства

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В803 (восьмий поверх)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

marharian.marine@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Брала участь у науково-педагогічному семінарі «Інноваційні підходи до підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів сучасних закладів вищої освіти» наказ №63 від 08.02.2019р Також брала учать у двох науково практичній конференціях.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2002 по 2004 р. працювала на підприємстві «Дніпрометал сервіс» у планово-фінансовому відділі. З 2004 по 2006 працювала головним бухгалтером ТОВ «АВ Трей». Консультую підприємство по теперішній час. З 2006-2017 працювала у ДВНЗ ПДБА на кафедрі фінансів і маркетингу на посаді старшого лаборанта. З 2017 по теперішній час працюю асистентом на кафедрі фінансів, обліку та маркетинга

Публікації

1. Маргарян М. Л., Протопопова Н. А. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства / // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Збірник наукових праць. – № 2. – Київ: ТНУ, 2018. – С. 143-154.

2. Маргарян М. Л., Протопопова Н. А., Ляшенко Е. Ш. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному світі // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне наукове фахове видання. – № 6 (17). – Дніпро ПДАБА, 2018. – С. 507-511.

3. Маргарян М. Л., Ротко А. О., Барбуль Є. С. Розвиток маркетингової діяльності організації на основі використання технології прямого маркетингу/ // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : Електронне наукове фахове видання. – № 6 (17). – Дніпро ПДАБА, 2018. – С. 522-527.

4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Протопопова Н .А Маргарян М. Л.,Галушко О. І. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 29 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інвестування» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Протопопова Н .А Маргарян М. Л.,Галушко О. І. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 33 с.

6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова статистика» для студентів  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Протопопова Н .А Маргарян М. Л.,Галушко О. І. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –  35 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» заочної форми навчання / Укладачі: Галушко О. І., Протопопова Н .А Маргарян М. Л. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 25 с.

8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів ступеня магістра спеціальності 075 «Маркетинг» заочної форми навчання / Укладачі: Галушко О. І., Протопопова Н .А Маргарян М. Л. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 25 с.

9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання / Укладачі: Іванов С. В., Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А. Маргарян М. Л., Галушко О. І. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. –  25 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання / Укладачі: Іванов С. В., Грабовський І. С., Разумова Г. В., Протопопова Н. А. Маргарян М. Л., Галушко О. І. -Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 25 с

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх