Кафедра «Фінанси і кредит» була створена 01 лютого 1996 року (згідно до наказу ПДАБА № 20 від 30.01.1996 р.). Обов’язки завідувача кафедри було покладено на декана економічного факультету Владислава Федоровича Левченко.

Левченко Владислав Федорович

З 2002 року кафедру очолював ініціатор заснування економічного факультету, основоположник економічної школи в академії, доктор технічних і економічних наук, професор, провідний науковий керівник аспірантури та докторантури ПДАБА Рево Борисович Тян.

Тян Рево Борисович

У 2009 році вченою радою ПДАБА прийнято рішення про розширення спеціальностей економічного факультету та кафедра отримала назву «Фінанси і маркетинг».

З 2013 року кафедру очолює колишній випускник економічного факультету ПДАБА, учень Тяна Р.Б., доктор економічних наук, професор Сергій Володимирович Іванов.

Іванов Сергій Володимирович

Сьогодні навчальний процес на кафедрі фінансів і маркетингу здійснюють провідні фахівці системи вищої економічної освіти, багато з яких поєднують викладацьку та наукову діяльність з підприємницькою – є засновниками та керівниками компаній. Це дозволяє не тільки зробити навчальні плани дисциплін максимально наближеними до реалій бізнесу, а й дає змогу проходити студентам практику та стажування у державних та приватних компаніях під керівництвом викладачів.

Викладання усіх дисциплін ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової науки, при цьому враховуються усі зміни, які відбуваються в економіці та в законодавстві України, використовується досвід розвинених країн світу у вирішенні багатьох економічних проблем. Використовуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, структурно-логічних схем, практикуються заняття з використанням виробничих проблемних ситуацій і навіть сучасних економічних ігор. Систематично оновлюються лекційні курси, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом. Кафедра забезпечена сучасною лекційною аудиторією та лабораторією ПК.

Наукові дослідження кафедри пов’язані з такими проблемами, як удосконалення фінансового планування, бюджетування та контролінгу, а також

загальної системи управління фінансами. Головними принципами, що формують пріоритетну наукову тематику кафедри є:

  • по-перше, системний підхід до вивчення економічних процесів, що відбуваються в світовій та вітчизняній економіці;
  • по-друге, визначення важливості взаємозв’язків та взаємних впливів між виробничими, суспільними та економічними процесами, що відбуваються в Україні та процесами, що визначають розвиток світового співтовариства;
  • по-третє, визначення того факту, що найбільш перспективними напрямами сучасної науки є такі, що базуються на міждисциплінарних зв’язках.

Викладачі кафедри вільні у виборі форм та методів наукової діяльності, але керуються при цьому не тільки своїми науковими інтересами, але, в першу чергу, загальнокафедральною тематикою. Так, основними напрямами досліджень є:

– модернізація і кооперація регіонів та їх вплив на фінансовий стан суб’єктів господарської діяльності;

– фінансово-економічний механізм діяльності підприємства;

– прогнозування криз і розробка комплексу дій антикризового управління підприємством;

– механізми впровадження системи контролінгу на підприємстві.

Кафедра тісно співпрацює з Національною академією наук (Інститут економіки промисловості НАН України) з впровадження наукових розробок Академії у навчальні програми. Також кафедра є учасником Міжнародного центра дослідження соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації.

До наукової роботи кафедри залучено більшість студентів спеціальності «Фінанси і кредит» («Фінанси, банківська справа та страхування»), а також студенти інших економічних спеціальностей. Під науковим керівництвом проф. Іванова С.В. працює студентське наукове товариство фінансистів та проводиться щорічний студентський науковий семінар.

З грудня 2016 року кафедрою акредитована нова спеціальність 075«Маркетинг». Відтепер всі бажаючі мають можливість отримати дипломи освітнього рівню «БАКАЛАВР» і «МАГІСТР» за спеціальністю «Маркетинг». Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», молодь отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар’єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

На базі кафедри неодноразово проводився міжвузівський турнір зі стратегічної ділової гри «ДЕЛЬТА NIXDORFF»

Мета гри:

  1. Відпрацювати навички прийняття системних управлінських рішень в області маркетингу, виробництва, збуту, фінансів.
  2. Навчити оцінювати ефективність діяльності підприємства в умовах конкуренції.

Також викладачами кафедри проводяться наступні ігри:

– «Щурячі перегони 1». Гра створена для людей, які змушені ходити на роботу і жити за зарплату. Завдання цієї гри надати людині основи фінансової грамотності, навчити його правильно розпоряджатися своїми грошима і вирвати його з пут трудового рабства. Для участі в цій грі запрошуються школярі 10-11 класів – майбутні студенти економічного факультету. 

– Для викладачів та випускників – Гра «Щурячі перегони 2». Ця гра створена для бізнесменів, які стали рабами свого бізнесу, стурбовані його розвитком, варяться в ньому день за днем і зациклені на нескінченному нарощуванні його оборотів, в кінцевому підсумку маючи в цьому житті ще менше вільного часу для щастя, ніж люди , що працюють за зарплату. Мета цієї версії – нагадати бізнесменам, що будь-який бізнес – це не самоціль, а лише інструмент для досягнення щастя і реалізації своїх бажань, що лежать за межами цього бізнесу.

– У межах співпраці з комунальним позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» проводилася управлінська гра «Острів менеджменту». Мета цієї гри: об’єднання колективу в ефективно працюючу команду, в якій члени команди чують один одного;  готовність надавати підтримку;  вміння розвивати ідеї та створювати нові спільні стратегії; створення довірчих, партнерських відносин між членами команди;  підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах;  утворення єдиної команди c фокусом на досягнення поставленої мети  розвиток організаторських здібностей.

Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» («Фінанси, банківська справа та страхування») багаторазово отримували премії за науково-практичні роботи, що посіли призові місця на міському конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх», заохочувальні премії на конкурсі «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір», подяки та грамоти за участь у конференціях, олімпіадах та у наукових симпозіумах.

Кафедра фінансів і маркетингу веде активну роботу, направлену на розвиток міжнародних зв’язків з фахівцями у галузі фінансів, маркетингу, економіки. Налагоджені наукові зв’язки з вченими Польщі (м. Новий Сонч), Сполучених Штатів Америки (м. Мірамар), Німеччини (м. Фрайберг), Швеції (м. Трольхаттен), Японії (м. Кіото), Болгарії (м. Варна) щодо дослідження проблем розвитку глобальних та регіональних фінансових ринків та підприємництва, а також удосконалення якості навчального процесу.

Студенти та викладачі кафедри фінансів і маркетингу приймають активну участь у міжнародних конференціях та публікують статті англійською мовою. Розширення міжнародних зв’язків на кафедрі підтверджується участю в освітніх програмах і проектах, обміні досвідом, підвищенні кваліфікації викладачів і підготовки фахівців. Викладач Галушко О.І. представила наукову роботу на міжнародному симпозіумі Uddevalla, що проходив в університеті м. Кіото (Японія) та пройшла навчання за міжнародною програмою CIPE «Розвиток потенціалу бізнес-асоціацій» і за програмою міжнародного консорціуму CEUME «Фінансовий менеджмент» та «Стратегічний менеджмент».

Кафедра співпрацює з університетом WSB-NLU м. Новий Сонч, та Державним економічним університетом в Познані (Польща) щодо створення сумісних магістерських програм (за схемою: 1 рік в Україні + 1 рік в Польщі) та програм навчання бакалаврів (за схемою: 2 роки в Україні + 2 роки в Польщі). Викладачі кафедри постійно проводять роботу щодо пошуку інформації стосовно міжнародних програм, проектів, грантів, конференцій та семінарів для молодих вчених, аспірантів, студентів, і науково-педагогічного складу, а також розглядають пропозиції міжнародних організацій та проводять діяльність з інформування і роз’яснювальної роботи щодо стипендіальних програм для навчання та науково-дослідницької роботи, вивчають та роз’яснюють умови участі у міжнародних наукових та освітніх програмах, семінарах тощо.

Крім навчання і наукової діяльності у наших студентів є можливість активно проводити своє дозвілля на базі ДВНЗ «ПДАБА»: художня самодіяльність, різноманітні спортивні секції, спільні з викладачами кафедри заходи відпочинку.

У 2019 року Вченою Радою ДВНЗ ПДАБА прийнято рішення щодо  зміни назви кафедри  фінансів і маркетнгу на кафедру фінансів, обліку та маркетингу. З 2019 року кафедру очолює  доктор економічних наук, доцент Чимшит Сергій Іванович.

?>
вверх