Історія кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу розпочалась зі створення кафедри «Фінанси і кредит»  01 лютого 1996 року (згідно до наказу ПДАБА № 20 від 30.01.1996 р.). Обов’язки завідувача кафедри було покладено на декана економічного факультету, кандидата економічних наук, доцента Владислава Федоровича Левченко. З 2002 року кафедру очолював ініціатор заснування економічного факультету, основоположник економічної школи в академії, доктор технічних і економічних наук, професор, провідний науковий керівник аспірантури та докторантури ПДАБА Рево Борисович Тян.

У 2009 році вченою радою ПДАБА прийнято рішення про розширення спеціальностей економічного факультету та кафедра отримала назву «Фінанси і маркетинг». З 2013 по 2019 роки кафедру очолював колишній випускник економічного факультету ПДАБА, учень Тяна Р.Б., член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, Сергій Володимирович Іванов. У 2019 року Вченою Радою ДВНЗ ПДАБА прийнято рішення щодо  зміни назви кафедри фінансів і маркетингу на кафедру фінансів, обліку та маркетингу. З 2019 по 2021 роки кафедру очолював  доктор економічних наук, доцент Сергій Іванович Чимшит. У 2021 р. було прийнято рішення про відкриття нової спеціальності «Девеломпент нерухомості» та реорганізацію кафедри фінансів, обліку та маркетингу у кафедру девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу, в.о. завідувача кафедри призначена випускниця економічного факультету ПДАБА, кандидат економічних наук, доцент Євгенія Петрівна Морозова.

Наразі кафедра здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування» та 075 «Маркетинг».  У 2022 р. відкрито спеціальність «Девеломпент нерухомості».

Сьогодні навчальний процес на кафедрі здійснюють провідні фахівці системи вищої економічної освіти, багато з яких поєднують викладацьку та наукову діяльність з підприємницькою – є засновниками та керівниками компаній. Це дозволяє не тільки зробити навчальні плани дисциплін максимально наближеними до реалій бізнесу, а й дає змогу проходити студентам практику та стажування у державних та приватних компаніях під керівництвом викладачів.

Викладання усіх дисциплін ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової науки, при цьому враховуються усі зміни, які відбуваються в економіці та в законодавстві України, використовується досвід розвинених країн світу у вирішенні багатьох економічних проблем. Використовуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, структурно-логічних схем, практикуються заняття з використанням виробничих проблемних ситуацій і навіть сучасних економічних ігор. Систематично оновлюються лекційні курси, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Викладачі кафедри вільні у виборі форм та методів наукової діяльності, але керуються при цьому не тільки своїми науковими інтересами, але, в першу чергу, загальнокафедральною тематикою. Кафедра девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу в результаті реорганізації стала наступником у виконанні зареєстрованої наукової теми «Фінансові, облікові та маркетингові механізми удосконалення управління суб’єктами господарювання» (УДК 336.11, 658.8, 336.717.6, 658.012.2, 311.316, № Держреєстрації 0121U110006, термін виконання 2021-2023 рр.). Основними напрямами наукових досліджень є:
– розробка фінансових механізмів удосконалення управління суб’єктами господарювання та розвитку венчурного інвестування;
– розробка облікових і податкових механізмів удосконалення   управління суб’єктами господарювання;
– дослідження актуальних питань адміністрування податку на додану вартість;
– дослідження особливостей обліку, нарахування, сплати та звітування з єдиного соціального внеску;
– дослідження актуальних питань обліку витрат  на  маркетинг;
– розробка маркетингових механізмів удосконалення управління суб’єктами господарювання;
– дослідження поведінки споживачів;
– розробка механізмів контент-маркетингу та Інтернет-маркетингу;
– розробка маркетингових механізмів девелопменту нерухомості.

Студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедри і багаторазово отримували премії за науково-практичні роботи, що посіли призові місця на міському конкурсі «Інтелект-Творчість-Успіх», заохочувальні премії на конкурсі «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір», подяки та грамоти за участь у конференціях  та  наукових симпозіумах, призові місця у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Фінанси». Також на кафедрі регулярно проводяться студентські наукові конференції, присвячені актуальним питанням економіки, маркетингу, обліку та фінансів, девелопменту нерухомості.

На базі кафедри неодноразово проводився міжвузівський турнір зі стратегічної ділової гри «ДЕЛЬТА NIXDORFF».  Метою гри є відпрацювання навичок прийняття системних управлінських рішень в області маркетингу, виробництва, збуту, фінансів, а також навичок оцінки ефективності діяльності підприємства в умовах конкуренції.

Також викладачами кафедри проводяться наступні ігри:

– У межах співпраці з комунальним позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» проводилася управлінська гра «Острів менеджменту». Мета цієї гри: об’єднання колективу в ефективно працюючу команду, в якій члени команди чують один одного;  готовність надавати підтримку;  вміння розвивати ідеї та створювати нові спільні стратегії; створення довірчих, партнерських відносин між членами команди;  підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах;  утворення єдиної команди c фокусом на досягнення поставленої мети  розвиток організаторських здібностей. У 2017 р. про гру знято відеоролик, який викладено на ютуб-каналі кафедри за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BLnM6_rnTPI

«Щурячі перегони 1». Гра створена для людей, які змушені ходити на роботу і жити за зарплату. Завдання цієї гри надати людині основи фінансової грамотності, навчити його правильно розпоряджатися своїми грошима і вирвати його з пут трудового рабства. Для участі в цій грі запрошуються школярі 10-11 класів – майбутні студенти економічного факультету.

– Для викладачів та випускників – гра «Щурячі перегони 2». Ця гра створена для бізнесменів, які стали рабами свого бізнесу, стурбовані його розвитком, варяться в ньому день за днем і зациклені на нескінченному нарощуванні його оборотів, в кінцевому підсумку маючи в цьому житті ще менше вільного часу для щастя, ніж люди , що працюють за зарплату. Мета цієї версії – нагадати бізнесменам, що будь-який бізнес – це не самоціль, а лише інструмент для досягнення щастя і реалізації своїх бажань, що лежать за межами цього бізнесу.

Кафедра девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу веде активну роботу, направлену на розвиток міжнародних зв’язків з фахівцями у галузі обліку, маркетингу, економіки, девелопменту нерухомості. Налагоджені наукові зв’язки з вченими Польщі (м. Новий Сонч), Сполучених Штатів Америки (м. Мірамар), Німеччини (м. Фрайберг), Швеції (м. Трольхаттен), Японії (м. Кіото), Болгарії (м. Варна) щодо дослідження проблем розвитку глобальних та регіональних ринків, а також удосконалення якості навчального процесу.

Студенти та викладачі кафедри девелопменту нерухомості, обліку та маркетингу беруть активну участь у міжнародних конференціях та публікують статті англійською мовою. Розширення міжнародних зв’язків на кафедрі підтверджується участю в освітніх програмах і проектах, обміні досвідом, підвищенні кваліфікації викладачів і підготовки фахівців. Старший викладач Галушко О.І. представила наукову роботу на міжнародному симпозіумі Uddevalla, що проходив в університеті м. Кіото (Японія). Доценти Морозова Є. П., Свічкар Н. М., Ползікова Г. В., старший викладач Галушко О. І. пройшли навчання за міжнародними програмами, отримали дипломи та сертифікати.

Кафедра співпрацює з університетом WSB-NLU м. Новий Сонч, та Державним економічним університетом в Познані (Польща) щодо створення сумісних магістерських програм (за схемою: 1 рік в Україні + 1 рік в Польщі) та програм навчання бакалаврів (за схемою: 2 роки в Україні + 2 роки в Польщі). Викладачі кафедри постійно проводять роботу щодо пошуку інформації стосовно міжнародних програм, проектів, грантів, конференцій та семінарів для молодих вчених, аспірантів, студентів, і науково-педагогічного складу, а також розглядають пропозиції міжнародних організацій та проводять діяльність з інформування і роз’яснювальної роботи щодо стипендіальних програм для навчання та науково-дослідницької роботи, вивчають та роз’яснюють умови участі у міжнародних наукових та освітніх програмах, семінарах тощо.

Крім навчання і наукової діяльності у наших студентів є можливість активно проводити своє дозвілля на базі ДВНЗ «ПДАБА»: художня самодіяльність, різноманітні спортивні секції, спільні з викладачами кафедри заходи відпочинку.

?>
вверх