Предметом Меморандуму є наступні сфери співробітництва:

– Організаційне та інформаційне партнерство у реалізації заходів для молоді з питань вибору професії, розвитку навичок та працевлаштування.

– Реалізація онлайн-курсу «Кар’єрне консультування для закладів освіти» для представників(ць) центрів кар’єри закладів вищої освіти.

– Формування спільноти центрів кар’єри / працевлаштування закладів вищої освіти заради обміну досвідом, впровадження кращих практик щодо залучення молоді, співпраці з компаніями та надання якісних кар’єрних послуг.

Предметом Меморандуму є наступні сфери співробітництва:

– Організаційне та інформаційне партнерство у реалізації заходів для молоді з питань вибору професії, розвитку навичок та працевлаштування.

– Реалізація онлайн-курсу «Кар’єрне консультування для закладів освіти» для представників(ць) центрів кар’єри закладів вищої освіти.

– Формування спільноти центрів кар’єри / працевлаштування закладів вищої освіти заради обміну досвідом, впровадження кращих практик щодо залучення молоді, співпраці з компаніями та надання якісних кар’єрних послуг.

Предметом Договору є встановлення співробітництва за такими напрямами:
– розробка та впровадження інноваційних науково-дослідницьких, методичних продуктів фундаментального та прикладного характеру, нових наукових підходів у сфері державного контролю, у тому числі у будівельній галузі, а також прикладного програмного забезпечення;
– підготовка бакалаврів та магістрів для роботи в органах державного фінансового контролю;
– підвищення професійного рівня представників Сторін Договору шляхом проведення семінарів, тренінгів, тощо, спрямованих на удосконалення своєї діяльності;
– організація проходження викладачами ПДАБА стажування, студентами ПДАБА – виробничої практики і переддипломної практики в органах державного фінансового контролю;
– підготовка та проведення наукових конференцій, нарад, круглих столів та інших заходів, спрямованих на удосконалення законодавства для забезпечення ефективної реалізації Держаудитслужбою державної політики у сфері державного фінансового контролю, у тому числі у будівельній галузі.

Предметом договору є співробітництво у галузі навчально-методичної, наукової діяльності, спільного проведення науково-практичних конференцій, освітньої діяльності з підготовки спеціалістів, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямком фінансової та банківської справи, взаємного обміну досвідом, з метою поліпшення якості підготовки спеціалістів, закріплення теоретичних знань їх практичного застосування здобувачами вищої освіти.

У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, семінари, розробка та вирішення кейсів з маркетингу. Керівники підприємства – консультанти з розробки освітньої програми «Маркетинг». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик.

 

У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, ділові ігри, розробка та вирішення кейсів з маркетингу. Керівники підприємства – консультанти з розробки освітньої програми «Маркетинг». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик.

Дмитро Циглін –  власник підприємства, випускник кафедри. Партнерство спрямоване на проведення зустрічей «успішний випускник – студент- абітурієнт» з метою підвищення мотивації вступу на спеціальність «Маркетинг» та сумлінного ставлення до навчання. Керівники підприємства –   консультанти  з розробки освітньої програми «Маркетинг».

Співпраця   Академії та Державної служби зайнятості направлена на проведення заходів для студентів з працевлаштування, тренінгів для написання резюме, проходження співбесіди. Організація профорієнтаційних заходів.

Павло Харьковець – засновник підприємства, випускник кафедри спеціальністі  «Фінанси, банківська справа та страхування». Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практики.

В межах співпраці проводяться мотиваційні зустрічі експертів товариства зі студентами, тренінги, воркшопи за економічними напрямами.

У рамках партнерства проводяться тренінги з успішного кар’єрного росту, розвитку Soft Skills. Підприємство надає інформацію щодо вакансій для студентів та випускників кафедри.

Андрій Поліщук  – власник товариства, випускник кафедри спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування». В межах угоди співпраці проводяться конференції, зустрічі зі студентами. Керівник підприємства – консультант з розробки освітньої програми «Маркетнг».

 

Підприємство є базою  проходження виробничої та переддипломної практик. Участь фахівців товариства у конференціях, круглих столах семінарах в межах Академії. Інформування студентів та випускників кафедри щодо вакансій на підприємстві. Керівник аудиторської фірма Галасюк В.В. – Голова екзаменаційної комісії спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

У рамках угоди між Академією та підприємством здійснюються круглі столи, ділові ігри, вирішення кейсів з маркетингу. Підприємство слугує базою проходження виробничої та переддипломної практик. Найкращі студенти – потенційні працівники підприємства.

На базі підприємства TIGER STEEL  у студентів є можливість проходити виробничу  та переддипломну практику. Випускники  спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг» є потенційними працівниками підприємства.

Договір  ДВНЗ ПДАБА та освітнього центру «Елькон» підписаний з ціллю проведення економічних семінарів, круглих столів, воркшопів. Обмін інформацією щодо вакансій з боку «Елькон» та надання резюме та рекомендацій кращих студентів, випускників для роботодавців від викладачів кафедри. Є консультантом з розробки освітньої програми «Фінанси і кредит».

 

Метою угоди про співпрацю між ДВНЗ ПДАБА та підприємством M-RAD є проходження виробничої, переддипломної практики та подальшого працевлаштування студентів спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг».

Співпраця направлена на проведення, круглих столів, семінарів, ділових ігор, воркшопів на фінансово-економічну тематику, написання резюме, успішне проходження співбесіди; тренінги щодо студентського самоврядування, кар’єрного росту.

У рамках договору Академія  має право звертатися із запитом щодо надання періодичних, методичних видань. Участь студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  у заходах, конкурсах, квестах, організатором яких є ТОВ «Редакція Газети «Все про бухгалтерський облік».

У рамках співпраці передбачено реалізацію спільного проекту «Відкритий економічний простір» для учнів 9-11 класів, які цікавляться економікою.

?>
вверх