?>

Наукові спрямування

Сфера інвестицій та інвестиційних процесів, економіки підприємств, державного регулювання інвестиційних процесів відтворення житлового фонду, механізму визначення регуляторів соціально-економічних умов відтворення житлового фонду.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, доцент

Левчинський
Дмитро
Львович

Дисципліни

Економіка підприємствmore

Економіка будівництваmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Phone:

міськ. 756-34-77

E-mail

econompdaba@ukr.net

Наукова діяльність

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток процесів управління діяльністю організації на основі проектів» зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами і програмами у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Державне регулювання інвестиційного процесу відтворення житлового фонду», яку було представлено на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Приватному класичному університеті (м. Запоріжжя).. Бере участь в наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем регіонального та державного рівня в питаннях підвищення ефективності діяльності будівельного комплексу України. Керівник наукової роботи кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016-2020 рр.). Член-кореспондент Академії будівництва України. Член-кореспондент Міжнародної Інженерної Академії.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Закінчив у 1986 р. Дніпропетровський інститут інженерів транспорту за спеціальністю «Електрифікація залізничного транспорту»; у 2001 р. Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Облік і аудит». Працює в академії з 2006 по 2010 рр. – доцент кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами ДВНЗ «Придніпровська держава академія будівництва та архітектури». З 2010 р. по теперішній час доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ “Придніпровська держава академія будівництва та архітектури». З липня 2016 р. виконує обов’язки завідувача кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

1. Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. Монография // В. Большаков, Д. Левчинский, П. Фисуненко / LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 311 с

2. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда / Верхоглядова Н.И., Левчинский Д.Л., Фисуненко П.А. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptumGmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. – 269 с.

3. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник / Н.І. Верхоглядова, Н.А. Іваннікова, Д.Л. Левчинський, О.Ю Щеглова. – Київ, 2015. – 446 с. (Гриф МОНУ).

4. Економіка і основи підприємництва в будівництві / Верхоглядова Н.І., Левчинский Д.Л., Герасимова О.Л., Щеглова О.Ю. Дніпро: Герда, 2017 р Лист МОНУ №1/11-14364 від 08.11.2016

Статті:

5. Левчинський Д.Л. Статистичні методи проведення економічного аналізу в системі управління підприємством / Д.Л. Левчинський, О.І. Кірнос // Науковий журнал «Менеджер. Вісник ДонДУУ». Донецького державного університету управління», 2013. – С. 34-42.

6. Левчинський Д.Л. Теоретичні і методичні основи управління інвестиційним процесом в будівництві / В.Ф. Залунін, Д.Л. Левчинський // Вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – Ужгород: УНУ. – 2013. – С. 74 – 80.

7. Особливості обліку та оподаткуваннявідряджень за кордон / Левчинський Д.Л., Турко М.О. / Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2017 – №5(10). – С. 122-126 – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/22.pdf

8. Принципи організації проведення аудиту основних засобів / Д.Л. Левчинський, Є.П. Морозова // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – №5(66). – С.50-56.

9. Питання автоматизації розрахунків в банківському обліку / Д.Л. Левчинський, В.Є. Онищенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – 2017. – №1. – С.63-70.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх