Наукові спрямування

Підвищення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуаціях; Визначення засобів механізації при ліквідації наслідків техногенних аварій та стихійних лих з рахуванням безпеки й ефективності виконання робіт; Охорона праці

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Крекнін
Кирило
Андрійович

Дисципліни

Основи охорони праці та цивільного захисту

Електробезпека

Безпека праці при будівництві

Ремонти та утриманні автомобільних доріг

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. B1306 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

(056) 756-34-57, вн. 4-57

E-mail

kreknin.kyrylo@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2009 по 2014 р. здобувач на кафедрі будівельних і дорожніх машин Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2016 року в зв’язку зі зміною напрямку досліджень здобувач на кафедрі безпеки життєдіяльності. В 2019 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – охорона праці на тему «Підвищення безпеки при ліквідації наслідків руйнувань на об’єктах»

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/04/2018


Країна: Україна, м. Львів

Назва події:

XVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: БЖДЛ-2018»


foto_qualification

Дата проходження: 28/03/2018


Країна: Україна, м. Київ

Назва події:

III International Scientific – Technical Conference «Efficient technologies in building»


Трудова діяльність

Закінчив з відзнакою у 2007 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання». 2007 - 2009 р.р. працював на підприємстві інженером-конструктором та інженером-механіком. З 2009 р. по теперішній час обіймає посаду завідуючого учбової лабораторії кафедри будівельних і дорожніх машин ДВНЗ ПДАБА. 2013 - 2016 р.р. - асистент кафедри будівельних і дорожніх машин. 2019 - 2021 р.р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності, а з 2021 р. обраний на посаду доцента по кафедрі безпеки життєдіяльності ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Bielikov А.S., Kreknin К.А., Stekhna P.M., Shevchenko A.V. Safety increasing during elimination of consequences of damages and option of the most efficient technique to carry out the given operation. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. № 2. С. 70 – 74. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

2. Крекнін К.А. Організація аварійно-відновлювальних робіт після вибуху газу на громадянських і промислових об’єктах. Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. пр. Дніпро: ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України, 2018. Вип. 139. С. 157 – 165.

3. Бєліков А.С., Крекнін К.А., Кірнос К.А., Лисенко С.С. Дослідження виникнення завалів при обрушенні будівлі. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Безопасность жизнедеятельности. Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. Вып. 105. С. 42 – 49.

4. Бєліков А.С., Крекнін К.А., Нестеренко С.В. Теоретичне обґрунтування застосування великогабаритної техніки під час виконання робіт із ліквідації завалів на дорогах і прилеглих територіях до об’єкта НС. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. № 5. С. 10 – 23. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

5. Бєліков А.С., Шатов С.В., Крекнін К.А. Підвищення безпеки відновлення транспортних мереж. Ефективні технології в будівництві: матеріали IIІ Міжнар. наук.-техн. конф. 28 – 29 березня 2018 р. Київ: КНУБА, 2018. С. 44 – 45.

6. Бєліков А.С., Крекнін К.А. Підвищення безпеки при ліквідації наслідків руйнувань на об’єктах та виникнення завалів на прилеглих територіях. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали XVI Міжнар. наук.-метод. конф. 25 – 27 квітня 2018 р. Львів: Західно-український консалтинг центр, 2018. С. 103 – 104.

7. Беликов А.С., Крекнин К.А., Шаранова Ю.Г., Болибрух Б.В., Кирнос Е.А. Исследование технологических процессов разборки разрушений зданий с учетом безопасности выполнения работ. The scientific heritage. Budapest, Hungary, 2019. no. 32. vol. 1, pp. 54 – 59. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

8. Бєліков А.С., Дзюбан О.В., Крекнін К.А., Железняков Є.О. Забезпечення умов мікроклімату в приміщеннях будівель під час аварійних ситуацій у системах теплопостачання. Матеріалознавство та термічна обробка металів. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. № 3 (90). С. 10 – 19.

9. А. Бєліков, І. Неділько, К. Крекнін, О. Іскєєва. Підвищення безпеки при проведенні рятувальних робіт внаслідок руйнувань будівель та споруд. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: тез. допов. XІІ Міжнародної науково-практичної конференції 08-09 квітня 2021 р. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. – 322 c., 5-7 c.

10. Шатов С., Бєліков А., Євсєєва Г., Крекнін К. Безпека особистого складу при ліквідації пожеж на висотних об’єктах. Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 28-29 жовтня 2021 р. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021. – 200 с. 140-142 с.

більше

Публікації для ознайомлення

Формирование конструкций бульдозерных отвалов с боковыми секциями


Safety increasing during elimination of consequences of damages and option of the most efficient technique to carry out the given operation


Організація аварійно-відновлювальних робіт після вибуху газу на громадянських і промислових об'єктах


Lubricants for rail transport liquid (plastic) for friction pair “wheel ‒ rail”


?>
вверх