?>

Наукові спрямування

Управління корпораціями, адаптивне управління, корпораційний облік, конкурентоспроможність будівельних підприємств, стратегічне управління, стратегічний потенціал будівельних підприємств, організація бухгалтерського обліку, аналіз господарської діяльності будівельних підприємств, стратегічний аналіз.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Кононова
Олександра
Євгеніївна

Дисципліни

Організація бухгалтерського облікуmore

Облік і звітність в оподаткуванніmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Бухгалтерський облікmore

Аналіз господарської діяльності more

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В409
(четвертий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 3-23; міс. 756-33-23

E-mail

oleksandrakononova@gmail.com

Наукова діяльність

Протягом 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за напрямком наукового дослідження «Формування стратегії економічного розвитку будівництва в Україні». Після закінчення аспірантури вона продовжує роботу асистеном на кафедрі обліку, економіки і управління персоналом підприємства. У 2012 році захистила дисертацію за темою: «Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства» (науковий керівник – Н.І. Верхоглядова). В цьому ж році був присуджений вчений ступінь кандидата економічних наук. В 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. Займається науково-дослідною роботою кафедри на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічної системи» (2016 - 2020 рр.).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 2008 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит», а також у цьому ж році вступила до аспірантури ПДАБА, яку закінчила у 2011 р. З 2009 по 2013 роки працювала асистентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства». У 2012 р. О.Є. Кононова захистила дисертацію (науковий керівник – Н.І. Верхоглядова) і їй було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. З січня 2013 р. О.Є. Кононова працює доцентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства». В 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства.

Публікації

Кононова Олександра Євгеніївна є автором понад 70 наукових праць, зокрема за останні 5 років:

1. Kononova O. The essence of economic analysis and its role in a construction company management / O. Kononova, T. Ivanytska // Economics&Education. International Scientific Journal. 2017. – Vol. 2, Issue 2. – P. 18-22. pISSN 2500-946X. eISSN 2592-8236.

2. Kononova O. Essence and basic stages of the consruction company strategic management / Bozhanova V., Kononova O., Bondarenko K. // Технологический аудит и резервы производства. 2017. – №6/4 (38). – С. 4-7. ISSN 2226-3780. DOI: 10. 15587 / 2312-8372. 2017. 117668

3. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с. ISBN 978-3-903197-81-7

4. Kononova O. Analysis of condition, development and solutions delivery of the management decisions effectiveness of a construction company / N. Verkhoglyadova, O. Kononova, T. Ivanytska // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – Vol. 3. – 248 p. – Chapter 1. – P. 91 – 100. ISBN 978-9984-891-03-3

5. Кононова о.є. Сутність та зміст стратегічного управління будівельним підприємством, його особливості та переваги / О.Є. Кононова, Є.Ю. Головченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. – Випуск 16. Частина 1. – С. 145-149.

6. Кононова О.Є. Формування мети та оцінка управлінського рішення будівельного підприємства / О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // “Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2017. – С.38-40.

7. Кононова О.Є. Податкові системи у зарубіжних країнах / А.Д. Мартинова, О.Є. Кононова // “Модернізація економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, 2017. – С.44-47.

8. Kononova O. Analysis of the management decisions effectiveness of a construction company / O. Kononova // “International Trends in Science and Technology”: proceedings of the international scientific conference (October 17 2017). – Warsaw, (Poland): RS Global S.z O.O. – 2017. – P. 23-24.

9. Кононова О.Є. Етап пошуку рішення при прийнятті управлінських рішень будівельного підприємства / О.Є. Кононова // «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці»: збірник матеріалів V заочної наукової конференції. – Харків, Х.: Технологічний Центр, 2017. – С. 11.

10. Kononova O. CONCEPTS AND PRINCIPLES OF FORMING THE TARGET SYSTEM AND THE SYSTEM OF BUSINESS STRATEGIES / O. Kononova // Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. – – Poland: WSBiP, 2018. – 96 p. – P. 46-50. (WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland 2018)

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх