Наукові спрямування

Спеціаліст у галузі розрахунків, конструювання та технології виробництва, випробувань, обстежень та оцінки технічного стану вантажопідіймальних кранів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, професор

Колісник
Микола
Прокопович

Дисципліни

Теорія технічних систем

Теорія і практика вантажопідіймальних кранів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 386а
(третій поверх старого корпусу)

Телефон:

тел. внутрішній 3-69, моб. 066-055-31-89,

E-mail

kolisnyk.mykola@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Із 1966 року аспірант при кафедрі будівельних машин; 1971 році захистив кандидатську дисертацію, доцент, науковий керівник Галузевої науково-дослідної лабораторії випробувань вантажопідіймальних кранів, керівник чотирьох наукових пошукувачів. У 1995 році присвоєно звання професора. Автор та співавтор 23 підручників, посібників, довідників, монографій, атласів та понад 200 наукових праць, більше 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Академік Підйомно-транспортної академії наук України, та Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1958 вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Будівельні машини і обладнання», який закінчив 1963 і був прийнятий асистентом кафедри «Будівельні машини». З 1966 року після аспірантури працював старшим викладачем, доцентом, деканом механічного факультету, завідувачем кафедрою «Будівельні машини» та «Прикладної механіки» та із 2013 і по теперішній час – професор кафедри експлуатації та ремонту машин ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. М.П. Колісник, А.Ф. Шевченко, А.Л. Червоноштан. Обґрунтування керованого розгальмування механізму підйому крана при «скиданні» вантажу. Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Выпуск 107. Днепр: 2019. – С. 145-151.

2. Патент України на корисну модель. Колодкове гальмо / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власники власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №102279, Бюл. №20, 2015 – 2с: іл.

3. Патент України на корисну модель. Колодкове гальмо / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №106550, Бюл. №8, 2016 – 4с: іл.

4. Патент України на корисну модель. Пристрій для гасіння коливань вантажопідйомних кранів / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №130095, Бюл. №22, 2018 – 4с: іл.

5. Патент України на корисну модель. Пристрій для гасіння коливань вантажопідйомних кранів / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №134517, Бюл. №10, 2019 – 6с: іл.

6. Патент України на корисну модель. Гакова віброізолююча підвіска / Червоноштан А.Л., Колісник М.П.,Шевченко А.Ф.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №134654, Бюл. №10, 2019 – 6с: іл.

7. Патент України на корисну модель. Стріловий кран з динамічним гасителем / Колісник М.П., Червоноштан А.Л., Шевченко А.Ф., Перекрьостов В.В.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №136970, Бюл. №18, 2019 – 5с: іл.

8. Патент України на корисну модель. Гакова віброізолююча підвіска / Червоноштан А.Л., Колісник М.П.,Шевченко А.Ф., Баль Я.О.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №136971, Бюл. №18, 2019 – 4с: іл.

9. Патент України на корисну модель. Гальмо колодкове / Колісник М.П., Червоноштан А.Л., Шевченко А.Ф., Перекрьостов В.В.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №136974, Бюл. №18, 2019 – 5с: іл.

10. Патент України на корисну модель. Гакова віброізолююча підвіска / Червоноштан А.Л., Колісник М.П.,Шевченко А.Ф., Баглай О.О.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №137565, Бюл. №20, 2019 – 5с: іл.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх