Наукові спрямування

Охорона праці в будівництві. Безпечне виконання робіт при реконструкції інженерних мереж

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Клименко
Ганна
Олександрівна

Дисципліни

Основи охорони праці

Охорона праці в галузі

Експертиза з охорони праці

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1306 (тринадцятий поверх висотної будівлі)

Телефон:

міськ. (056)756 – 34 – 57, вн. 4-57

E-mail

klimenko.anna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2009 році закінчила магістратуру ДВНЗ ПДАБА за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», у 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю Охорона праці – 05.26.01. У 2019 році отримала диплом доцента по кафедрі «Безпеки життєдіяльності» ДВНЗ ПДАБА.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Формування ризикоорієнтованого мислення на сучасних підприємствах


Трудова діяльність

З 2012 року асистент кафедри «Безпеки життєдіяльності». З 2018 р. і по теперішній час - доцент кафедри «Безпеки життєдіяльності» ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Проблема реконструкции инженерных сетей в стесненных условиях. / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов под общ. ред. В. И. Большакова. Вып. 62. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск, 2011. – 146 с.

2. Организация систем информации по охране труда на реконструируемых объектах / Диденко Л. М., Берчатова Е. А., Клименко А. А. // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 34 с.

3. Влияние фактора стесненности на уровень безопасности при ремонте и реконструкции водопроводных сетей. / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов под общ. ред. В. И. Большакова. Вып. 71. Том 1. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск, 2013. – 110 с.

4. Система управления охраной труда в существующих производственных условиях Украины. / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Проблеми охорони првці в Україні. Науково – технічний збірник. «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства» Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5 – 6 червня 2013 р.) спецвипуск – Киев, 2013. – 426 с.

5. Улучшение условий и безопасности труда при ремонте и реконструкции водопроводных сетей. / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Современный научный вестник. Научно – теоретический и практический журнал № 33 (229) 2014 – Белгород, 2014. – 124 с.

6. Исследование факторов, влияющих на безопасность труда при реконструкции водопроводных сетей. / А. С. Беликов, Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия «Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве». Выпуск 76. Под общ. ред. д. т. н., проф. В. И. Большакова – Днепропетровск, 2014. – 345 с.

7. Исследование влияния факторов стесненности строительной площадки при реконструкции водопроводных сетей в городских условиях. / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов под общ. ред. В. И. Большакова. Вып. 83. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепропетровск, 2015. – 100 с.

8. Обеспечение безопасности при выполнении работ по реконструкции водопроводных сетей в стесненных условиях / Л. М. Диденко, А. А. Клименко // Вестник Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры : сб. науч. тр. / Приднепр. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред. В. И. Большакова. – Днепр, 2016. – № 7 (220). – С. 29–37.

9. Клименко А. А. Реконструкция водопроводных сетей в стесненных условиях: безопасность, методы, особенности производства работ / Клименко А. А. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов под общ. ред. В. И. Большакова. Вып. 93. Серия: Безопасность жизнедеятельности. – Днепр, 2016. – С. 256 – 260.

10. Критерий оценки опасности при реконструкции инженерных сетей / А. С. Беликов, Л. М. Диденко, А. А. Клименко// Міжвідомчий збірник наукових праць.– Дніпро, 2016. – Вип. 128 ˗ С. 86 – 95.

більше

Публікації для ознайомлення

Исследование факторов, влияющих на безопасность труда при реконструкции водопроводных сетей


Реконструкция водопроводных сетей в стесненных условиях: безопасность, методы, особенности производства работ


Покращення умов і безпеки праці під час реконструкції інженерних мереж відкритим способом


Влияние фактора стесненности на уровень безопасности при ремонте и реконструкции водопроводных сетей


Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions


?>
вверх