Наукові спрямування

Управління змінами Вивчення транзитного стану організації

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Климчук
Олександр
Олександрович

Дисципліни

Менеджмент

Управління проектами

Теорія організації

Проектування та організація логістичних систем

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

klimchuk.oleksandr@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Управління змінами в діяльності підприємства”. Зараз - працює над докторською дисертацією на тему “Управління організацією на перехідному етапі”.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 24/04/2018


Країна: НМетАУ. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Ознайомлення з сучасними підходами до викладання фахових і спеціальних дисциплін. Опанування сучасних педагогічних та іноформаційно-комунікаційних технологій


Трудова діяльність

З 2003 року - працює на кафедрі менеджменту, управління проектами і логістики. З науковою та викладацькою роботою суміщає консалтингову практику, впроваджує проекти з модернізації систем менеджменту організацій.

Публікації

1. Климчук А.А., Лагода И.А. Управление проектом организационных изменений на переходном этапе // Материалы 5 международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы теории и практики менеджмента». Киев – 2014. С. 199-201

2. Вечеров В.Т., Климчук А.А. «Опыт и перспективы использования технологии управления бизнес-процессами в строительстве». Материалы первой международная научно-практическая конференция «Управление развитием технологий» Секция «Технология управления информацией и знаниями в современном обществе». Киев – 2014. С. 50-52

3. Вечеров В.Т., Климчук А.А. «Управление организационными проектами на переходной стадии от функционального к процессному менеджменту предприятия» Материалы 11 международная конференция «Управление проектами в развитии общества» Секция «Развитие компетентности организаций в управлении проектами, программами и портфелями проектов». Киев – 2014. С 89-91

4. Климчук А.А, Лагода И.А. «Анализ стандартов управления проектами и рекомендации по их использованию «Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Днепр – 2014. С. 132-136

5. Особенности управления проектами внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов коммерческих предприятий. Сборник научных трудов  «Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Днепр – 2016, С. 80-87

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх