Наукові спрямування

Проблеми та розвиток економіки будівельної галузі в сучасних умовах.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Кірнос
Олеся
Валеріївна

Дисципліни

Економіка будівництва

Бізнес-планування інноваційних проєктів у будівництві

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів

Обґрунтування управлінських рішень в операційній діяльності

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1007
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

kirnos.olesia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Бере участь в наукових та науково-практичних конференціях. Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Управління розвитком будівництва в контексті підвищення соціально-економічної ефективності підприємництва в Україні»

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/04/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

У 2002 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства. З 2009 року по 2015 рік працювала асистентом кафедри економіки будівельної галузі Інституту безперервної фахової освіти ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З вересня 2015 року і до теперішнього часу – асистент кафедри економіки та підприємництва ПДАБА.

Публікації

1. Поповиченко І.В., Спірідонова К.О., Болсунова Н.А., Кірнос О.В. Інноваційні процеси в сучасній економіці України: аналіз, фактори впливу, проблеми та напрямки їх розв’язання//Комерціалізація інновацій : монографія / за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка, д.е.н., доц. О. А. Біловодської. – Суми : Триторія, 2020. – с.11-21.

2. The physical nature of economic potential / Borodin Maksim, Kirnos Olesya, Spiridonova Kira//Sustainable housing and human settlement: Monograph. Сhapter VI. Economy: physical, circular, green – Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – PP. 235 – 241.

3. Кирнос О.В. Современные подходы к предварительной оценке инвестиционно-строительных проектов с учетом стохастичности процессов / В.В. Ковалев, О.В. Кирнос // Нові технології в будівництві. – К.: НДІБВ, 2018. – № 34. – С. 39-42.

4. Кірнос О.В. Метод «дерева відмов» в оцінці реалізованості календарного плану / Т.В. Ткач, В.Р. Млодецький, Кірнос О.В.//Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – № 6. – С. 47-52. (Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

5. Коваленко-Марченкова Є.В., Кірнос О.В., Бородін М.О. Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства// “Інтелект ХХІ” Випуск 6/2018, с. 65-69.”

6. The physical nature of economic potential / Borodin Maksim, Kirnos Olesya, Spiridonova Kira //Sustainable housing and human settlement: Monograph. Сhapter VI. Economy: physical, circular, green – Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – PP. 235 – 241.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх