Наукові спрямування

Управління потенціалом підприємства, економіка підприємства, дослідження ринку, цифрова економіка.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент

Каширнікова
Ірина
Олександрівна

Дисципліни

Економіка підприємства

Дослідження ринку

Планування і контроль в бізнесі

Потенціал і розвиток підприємницьких структур

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-1007 (десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-77; моб. кафедра 0731831431

E-mail

kashyrnikova.iryna@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка підприємства на тему: «Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства». Керівник кандидатської дисертації – д.е.н., д.т.н., професор Верхоглядова Н.І. Каширнікова І.О. активно займається науково-методичною та організаційною роботою, приймає участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях і семінарах. Має 8 років педагогічного стажу.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 27/03/2020


Країна: Польша, г. Лодзь

Назва події:

EUROPEAN INNOVATIVE APPROACHES TO RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT


foto_qualification

Дата проходження: 02/09/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

У 2011 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальністю «Менеджмент організацій». Після закінчення навчання в академії працювала асистентом кафедри «Обліку, економіки і управління персоналом підприємства» ПДАБА. У 2011 - 2016 рр. навчалася в аспірантурі кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ПДАБА. З жовтня 2017 року почала працювати доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, що з червня 2019 року має сучасну назву.

Публікації

1. Каширнікова І. О. Підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства / І. О. Каширнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 86 – 92.

2. Каширнікова І. О. Методичний підхід до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства / І. О. Каширнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 90 – 95.

3. Каширнікова І. О. Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу та його апробація на будівельних підприємствах Дніпропетровської області / І. О. Каширнікова // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 203 – 214.

4. Natalia Verkhogliadova, Yuliia Lysenko, Iryna Kashyrnikova. Methodological Tools of Evaluating Factors that Influence Innovative Development of Companies. Collective monograph “Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector”. Volume 2, Bydgoszcz – 2017 –p.139-159.

5. Каширнікова І.О., Щеглова О.Ю., Судакова О.І. Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи промислових підприємств в сучасних економічних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету, Ужгород. Випуск 19/2018, частина 3. – с. 146-150.

6. Левчинський Д.Л., Каширнікова І.О., Кононова О.Є. Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір. – Дн-ськ: ПДАБА, 2018. – № 139. – С. 66-77.;

7. Каширнікова І.О., Бородін М.О., Щеглова О.Ю. Економіка спільного споживання у сучасному суспільстві. Економічний простір, випуск №130. ПДАБА, 2018 р. – С. 68-76.

8. Natalia Verkhogliadova, Dmytro Levchynskyi, Iryna Kashyrnikova. Connection of vertical integration of companies with competitiveness of the national economy. Revista Espacios. Vol. 40 (Number 24), 2019. – p. 27-39. (Scopus)

9. Dmytro Levchynskyi, Kononova Oleksandra, Iryna Kashyrnikova. Justification of the algorithm for forming the strategic potential of the regional construction complex. Monograph “Actual problems of the humanities”. Volume 1. Chapter 6. Vienna, 2019. p. 96-106.

10. Левчинський Д.Л., Кононова О.Є., Каширнікова І.О. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств. Монографія “Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі)”. Розділ 8. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. с. 337-363.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх