?>

Наукові спрямування

Публічне управління та адміністрування економічних систем

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат наук з державного управління, доцент

Кахович
Олена
Олександрівна

Дисципліни

Децентралізація та розвиток місцевого самоврядуванняпереглянути

Публічне управління та адмініструванняпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Міжнародна економіка переглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В - 500 (п’ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-60; внутр. 3-60

E-mail

askalena.int@gmail.com

Наукова діяльність

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання структурно-інвестиційної політики України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Кахович О.О. опубліковано понад 80 наукових робіт, з них: 38 наукових статей у фахових виданнях, 2 навчальних посібника та 8 навчально-методичних праць.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Освіту здобула у Національній металургійній академії України, отримавши диплом магістра менеджменту з відзнакою. У 2010 році після захисту кандидатської дисертації присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових дисциплін.

Публікації

1. Кахович О.О. Міжнародна економіка: навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань Дніпропетровськ: Академія митної служби України. – 2011.

2. Кахович О.О. Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012.

3. Кахович О.О. Економічна теорія : практикум / О.О. Кахович. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014.

4. Квактун О.О., Орловська Ю.В, Кахович О.О., Варламова О.А. Проблеми децентралізації та регіоналізації економічної діяльності в Україні в контексті інтеграції до ЄС // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – №114. – C. 65-76.

5. Кахович О.О. Проблематика реформування адміністративно-територіального устрою та функціонування органів територіального управління./ Держава та регіони. Серія: Право. – 2017., № 1 (55). – с. 56-60

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх