Наукові спрямування

Удосконалення системи ціноутворення в будівництві, управління вартістю будівельних проектів, оптимізація системи управління будівельних підприємств

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Герасимова
Оксана
Леонідівна

Дисципліни

Основи ціноутворення та кошторисної справи

Ціноутворення в будівництві

Економіка будівництва

Вартісний інжиніринг

Кошторисна справа

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1003
(десятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-34-77

E-mail

Herasymova.Oksana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Лауреат премії ім. М.С. Буднікова Академії Будівництва України (2015 р). Є співавтором трьох навчальних посібників з грифом МОН: «Економічна діагностика», «Управління потенціалом підприємства», «Економіка і основи підприємництва в будівництві», а також монографії: «Управління процесом інвестування на підприємствах будівельної галузі». Під керівництвом Герасимової О.Л. студент Орєхов Ю.О. отримав диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт, який проходив у КНУ ім. Шевченко, секція «Кількісні методи в економіці» (статистика, економіко-математичне моделювання, 2011-2012 навчальний рік). Приймала участь у підготовці студентки 4-го курсу Копайгородської І.Ю. до участі в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) «Економіка підприємства» у м. Полтава, студентка зайняла ІІІ місце (2016 р.). Приймала участь у підготовці студентки 4-го курсу Швець А.О., яка зайняла ІІ місце у Всеукраїнської олімпіаді з дисципліни «Економіка підприємства», м. Дніпро (2017 р.). Приймала активну участь в організаційному комітеті ІІ етапу Всеукраїнської олімпіаді з дисципліни «Економіка підприємства», м. Дніпро. Опубліковано близько 105 робіт у вітчизняних та закордонних

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/03/2019


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації та стажування


Трудова діяльність

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБА) за спеціальностями: «Промислове та цивільне будівництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», дипломи з відзнакою, отримала кваліфікації інженера-будівельника та економіста. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення методів управління вартістю будівельних проектів» за напрямом 05.13.22 «Управління проектами та програмами». На кафедрі працює з 1998 року на посадах асистента та доцента.

Публікації

1. Верхоглядова Н.І., Герасимова О.Л., Щеглова О.Ю., Левчинський Д.Л. Економічна діагностика. – Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер», 2011. – 332 с.

2. Управління потенціалом підприємства: навчальний посібник / Н.І.Верхлгядова, С.В.Іванов, О.Л.Герасимова, О.Ю.Щеглова. – Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2013. – 360 с.

3. Управління процесом інвестування на підприємствах будівельної галузі: моногр. / Н.І.Верхоглядова, О.Л.Герасимова, О.І.Судакова, В.В.Попова. – Д.: ФЛП Дробязко С.И., 2015. – 144 с.

4. Економіка і основи підприємництва в будівництві: навчальний посібник. – Дніпро: Герда, 2017. – 428 с.

5. Герасимова О.Л., Бородін М.О., Булавка І.В. Економічне моделювання взаємодії підприємств в межах корпорації Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» Серія «Економіка та підприємництво» – №5 – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С.67-72.

6. Судакова О.І., Залунін В.Ф., Герасимлва О.Л., Обух В.В. Діагностика рівня економічної безпеки в кризових умовах функціонування підприємств. – Еономічний простір: Збірник наукових праць. – №102. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С.225-235.

7. Герасимова О.Л. Создание критерия єффективности систем управления с использованинм теории вероятности // Міжнародний збірник наукових праць «Економічний дискурс». – Тернопіль: Крокєж 2014. – С.336-339.

8. Герасимова О.Л., Бородін М.А. Діагностика управління ризиками в будівництві // Науково-практичний журнал «Економічні студії». – №4. – Львів, 2014. – С.62-65.

9. Герасимова О.Л. Розробка системи управління результативністю будівельного підприємства на базу сучасних методів нормування витрат / Східна Європа: економіка, бізнес та управління // №1. -2016. – С. 55-59.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх