Факультет економічний

ОПП Фінанси і кредит

1 семестр
Дисципліна закладу вищої освіти

ЗАГАЛЬНО АКАДЕМІЧНИЙ КАТАЛОГ


Фізичне моделювання складних економічних систем


Блок 1 : Оберіть одну дисципліну

Антикризове управління фінансами


Фінансово-економічна безпека підприємства


2 семестр
Блок 2 : Оберіть одну дисципліну

Спецкурс Дельта


Інвестиційний менеджмент


Блок 3 : Оберіть чотири дисципліни з п’яти

Управління фінансовими ризиками


Управлінський обік


Організація і методика аудиту


Податковий менеджмент


Страховий менеджмент


?>
вверх