Факультет економічний

ОПП Фінансове управління бізнесом

3 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Національна економіка


Сучасні економічні системи


ДРУГИЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

Релігієзнавство


Політологія


Соціологія


Фізичне моделювання складних економічних систем


4 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Теорія економічного аналізу


Історія економіки та економічної думки


ДРУГИЙ БЛОК  (оберіть одну дисципліну)

Безпека життєдіяльності та основи екології


Основи охорони праці та цивільного захисту


ТРЕТІЙ БЛОК-Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку)

основи ринкових відносин


економічна теорія


?>
вверх