Наукові спрямування

Покращення динамічних характеристик стрілових самохідних кранів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент кафедри, завідувач лабораторії

Червоноштан
Андрій
Леонідович

Дисципліни

Навчальний практикум з 3D моделювання автомобільних агрегатів

Основи конструкцій сучасних автомобілів

Аналіз конструкцій автомобілів з елементами розрахунків

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, ауд. №09

Телефон:

внутр. – 2-68

E-mail

andrew.chervonoshtan@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2003 р. закінчив ПДАБА за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. З 2003 року працює над дисертаційною роботою на тему: «Обґрунтування динамічних моделей стрілових кранів при роботі із вібраційним обладнанням». Є співавтором більш за 50 наукових праць. У 2021 році вступив до ПДАБА для отримання ступеня магістра за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2003 р. закінчив ПДАБА за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання», 2003-2007 роки працював старшим лаборантом на кафедрі прикладної механіки ПДАБА, з 2007 – 2013 р. завідувач лабораторією кафедри прикладної механіки, з 2013 – 2019 р. завідувач лабораторією кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем, з 2019 року до теперішнього часу працює завідувачем лабораторією кафедри експлуатації та ремонту машин, з 2021 року працює на посаді асистента кафедри експлуатації та ремонту машин за сумісництвом.

Публікації

1. Аналіз причини падіння баштового крану КБ-674А // М.П. Колісник, Г.В.Заяць, А.Л. Червоноштан, Д.В. Калашник // Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Выпуск 88. Днепропетровск: 2016. – С. 185-193.

2. Обґрунтування керованого розгальмування механізму підйому крана при «скиданні» вантажу // М.П. Колісник, А.Ф. Шевченко, А.Л. Червоноштан // Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Выпуск 107. Днепр: 2019. – С. 145-151.

3. Фізичні основи стійкості стрілових самохідних кранів із жорсткою підвіскою стріли при раптовому знятті вантажу // Колісник М.П., Березюк А.М., Заяць Г.В., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л. // Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка». – Одеса, 2020. – №1(62). – С. 70-83.

4. Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Заяць Г.В., Червоноштан А.Л. Ручна розробка поверхневого шару ґрунту присадибних ділянок лопатами ергономічними способом копання. Український журнал будівництва та архітектури. №3 (003), Дніпро, ПДАБА, 2021. – С. 85-90.

5. Патент України на корисну модель. Колодкове гальмо / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №106550, Бюл. №8, 25.04.2016 – 4с: іл.

6. Патент України на корисну модель. Пристрій для гасіння коливань вантажопідйомних кранів / Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Червоноштан А.Л.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №134517, Бюл. №10, 27.05.2019 – 6с: іл.

7. Патент України на корисну модель. Гакова віброізолююча підвіска / Червоноштан А.Л., Колісник М.П., Шевченко А.Ф.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №134654, Бюл. №10, 27.05.2019 – 6с: іл.

8. Патент України на корисну модель. Стріловий кран з динамічним гасителем / Колісник М.П., Червоноштан А.Л., Шевченко А.Ф., Перекрьостов В.В.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №136970, Бюл. №18, 25.09.2019 – 5с: іл.

9. Патент України на корисну модель. Гальмо колодкове / Колісник М.П., Червоноштан А.Л., Шевченко А.Ф., Перекрьостов В.В.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №139843, Бюл. №2, 27.01.2020 – 6с: іл.

10. Патент України на корисну модель. Підйомник гідромеханічний / Заяць Г.В., Червоноштан А.Л., Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Марченко В.О.; заявники та власник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», №145978, Бюл. №2, 14.01.2021 – 4с: іл.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх