Наукові спрямування

Стратегічне управління підприємствами. Логістично-маркетингова діяльність підприємств. Корпоративне управління. Інвестиційна привабливість регіонів. Інвестиційна привабливість житлового будівництва.

Володіння мовами

Українська, Російська мовавільно

Французька моварівень В1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Божанова
Вікторія
Юріївна

Дисципліни

Адміністративний менеджмент

Корпоративне управління

Маркетингові дослідження в галузі будівництва

Основи управлінського консультування

Інтегроване управління ланцюгами поставок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

bozhanova.viktoriia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення оцінки ефективності управління інвестиційним проектом». У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва». Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА». Божановою В.Ю. опубліковано більш ніж 140 наукових робіт, 4 монографії та 2 навчальних посібника. Є керівником одного з розділів науково-дослідної тематики кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «ПДАБА» на 2016-2020 р.р.: «Вдосконалення менеджменту, логістика та управління проектами українських підприємств». Член редакційної колегії двох наукових видань, включених до переліку наукових видань України: «Економічний простір» та «Східна Європа: економіка, бізнес та управління» (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА»). Статті Божанової В.Ю. індексуються у наукометричних базах даних: Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 02/08/2019


Країна: м. Ла-Корунья, Іспанія

Назва події:

Міжнародна наукова програма: «Real Estate Management» («Управління нерухомістю»


foto_qualification

Дата проходження: 15/09/2017


Країна: ДВНЗ УДХТУ. м. Дніпро, Україна

Назва події:

Вдосконалення методики проведення курсового та дипломного проектування із застосуванням сучасного програмного забезпечення (Microsoft Project)


Трудова діяльність

У 1998 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію економіста. З 1998 по 2001 рр. - аспірант кафедри планування та організації виробництва, з 2001 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 р. – доцент кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 2012 р. по теперішній час – професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики. У 2013 р. отримала вчене звання професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

Публікації

1. Bozhanova V. Strategic approach to the management of modern construction enterprises / Bozhanova, O. Kononova // European Journal of Humanities and Social Sciences. – № 2. – Vienna, Austria, 2018. – р. 81-90. – Режим доступу: https://doi.org/10.29013/EJHSS-18-2-81-90

2. Божанова В.Ю. Матричний інструментарій менеджменту та його апробація в будівельній корпорації / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. – 2018. – №5(13). – С. 14-20. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3808

3. Божанова В. Legal support of accounting in Ukraine corporations [Текст] / В. Божанова, О. Кононова, Т. Іваницька // Innovative approach to the development of science: зб. наук. праць «ΛΟΓΟΣ». – Dublin, Ireland, 2018. – Ч. 1. – С. 14-17.

4. Bozhanova V. Corporate structures and their impact on development of bookkeeping and accounting / V. Bozhanova, O. Kononova, T. Ivanytska // Journal Association 1901 “SEPIKE” Poitiers, Frankfurt, Los Angeles, den 30.06.2018. Edition 20. – С. 84-93.

5. Божанова В.Ю. Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.А. Овєчкіна, О.Л. Шпатакова // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №7(15). – С. 16-22. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4024

6. Божанова В.Ю. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом підприємства з метою запобігання їх депривації / В.Ю. Божанова, В.Т. Вечеров, В.Є. Редька // Реалізація концепції сталого розвитку: взаємодія держави та бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – С. 37-40.

7. Божанова В.Ю. Антидеприваційна система управління персоналом підприємства / В.Ю. Божанова, В.Т. Вечеров, О.Є. Кононова, В.Є. Редька // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2018. – №10(18). – С. 8-15. – Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4224

8. Божанова В.Ю. Теоретико-методологические основы антикризисного управления предприятиями в аспекте устойчивого эволюционного развития / В.Ю. Божанова, Е.А. Овечкина, В.В. Вахлакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєдонецьк, 2018. – № 4 (245). – С. 36 – 41.

9. Bozhanova V. Formation of socio-economic development strategy of construction enterprises / Bozhanova, O. Kononova // Scientific journal «EUREKA: Social and Humanities». – Tallinn, Eesti, 2018. – №6 (18). – С. 10-18. –  Режим доступу: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00810

10. Божанова В.Ю. Методологія формування екологічної стратегії будівельного підприємства / В.Ю. Божанова, О.Є. Кононова, О.Л. Шпатакова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, ООО ДКС Центр. 2019. – № 18. – С. 14 – 21. –  Режим доступу http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6820&i=2

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх