?>

Наукові спрямування

Стратегічне управління підприємствами. Логістично-маркетингова діяльність підприємств. Корпоративне управління. Інвестиційна привабливість регіонів. Інвестиційна привабливість житлового будівництва.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор економічних наук, професор

Божанова
Вікторія
Юріївна

Дисципліни

Адміністративний менеджментmore

Корпоративне управлінняmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Маркетингові дослідження в галузі будівництваmore

Основи управлінського консультуванняmore

Інтегроване управління ланцюгами поставокmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В510 (п'ятий поверх висотного корпусу)

Phone:

вн. 3-65; міс. (056) 756-33-93

E-mail

vbozhanova@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення оцінки ефективності управління інвестиційним проектом». У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні основи підвищення інвестиційної привабливості житлового будівництва». Є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук у ДВНЗ «ПДАБА». Божановою В.Ю. опубліковано більш ніж 120 наукових робіт, 2 монографії та 2 навчальних посібника. Є керівником одного з розділів науково-дослідної тематики кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ «ПДАБА» на 2016-2020 р.р.: «Вдосконалення менеджменту, логістика та управління проектами українських підприємств». Член редакційної колегії наукового фахового видання Збірник наукових праць «Економічний простір» (Дніпро, ДВНЗ «ПДАБА»). Статті Божанової В.Ю. індексуються у наукометричних базах даних: Ulrich's Periodicals Director, DRIVER, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access Articles.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

У 1998 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала кваліфікацію економіста. З 1998 по 2001 рр. - аспірант кафедри планування та організації виробництва, з 2001 р. – асистент кафедри менеджменту і маркетингу. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2003 р. – доцент кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту, маркетингу і управління проектами. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. З 2012 р. по теперішній час – професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики. У 2013 р. отримала вчене звання професора кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

Публікації

1. Божанова В.Ю. Логістична діяльність підприємства: інновації та інтернет-маркетинг/ В.Ю. Божанова, Т.В. Котуранова, Ю.С. Булєєв, О.В. Цабій // Навчальний посібник. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 280 с.

2. Божанова В.Ю. Основи управлінського консультування: Навчальний посібник / В.Ю. Божанова // Дніпропетровськ: ПП «Монолит», 2013. – 188 с.

3. Божанова В.Ю. Напрямки поліпшення показників якості послуг з електропостачання при стимулюючому регулюванні із застосуванням теорії обмежень систем / В.Ю. Божанова, Н.С. Румянцева // Причорноморські економічні студії: наук. журн. – Випуск 21. – Одеса: Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій, 2017. – С. 72 – 77.

4. Bozhanova, V., Essence and basic stages of the construction company strategic management / V., Bozhanova, O., Kononova, K. Bondarenko. // Международный научный журнал «Технологический аудит и резервы производства». – Том 6, № 4 (38) – Полтава: Полтавская государственная аграрная академія, 2017. – С. 4 – 7.

5. Божанова В.Ю. Обґрунтування причин зниження частки власних коштів будівельних підприємств при інвестуванні в основний капітал // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 4 – 9.

6. Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла // В.Ю. Божанова, Р.Б. Тян / Економіка та держава: науково-практичний журнал. – 2013. – № 4. – С. 6 – 11.

7. Божанова В.Ю. Розробка і обґрунтування ефективного логістичного ланцюга щодо впровадження нової продукції на підприємствах, що втягуються в інтернаціоналізацію // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – 2013. – № 20. – С. 13 – 17.

8. Божанова В.Ю. Теоретичні основи формування стратегії розвитку будівельних підприємств при інвестуванні в житло регіонів / Божанова В.Ю., Гриненко В.В. // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – 2013. – № 23. – С. 6 – 9.

9. Божанова В.Ю. Социальная составляющая устойчивого развития регионов Украины: основные подходы и аспекты исследований / В.Ю. Божанова, Ю.В. Орловская, Е.А. Овечкина // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 89 – 101.

10. Божанова В.Ю. Стратегічні орієнтири економічної політики розвитку екологічного будівництва в регіонах України / В.Т. Вечеров, Є.С. Орловский, В.Ю. Божанова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 64 – 79.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх