Наукові спрямування

Підвищення протизадирної стійкості деталей циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згоряння. Підвищення ефективності технологічних процесів технічного обслуговування та ремонту автотранспортної техніки.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Польська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Богомолов
Віталій
Віленович

Дисципліни

Проектування автотранспортних та авторемонтних підприємств

Автомобільні двигуни

Фірмове обслуговування автомобілів.

Ліцензування та сертифікація на автомобільному транспорті

Організація державного обліку та контролю технічного стану транспортних засобів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, лабораторія експлуатаційних матеріалів, ауд. 272
(другий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 7563416

E-mail

bohomolov.vitalii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Інженер за спеціальністю “Будівельні та дорожні машини та обладнання», магістр за спеціальністю «Автомобільний транспорт». З 1988 року працював стажером-дослідником на кафедрі ЕРМ ДВНЗ ПДАБА, 1990-1993 рр. - аспірант на кафедрі ЕРМ. Автор та співавтор 20 наукових праць (статей).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1982 році вступив до Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ) за спеціальністю “Будівельні та дорожні машини та обладнання. З 1984р. продовжив навчання та в 1988 р. закінчив Магдебурзький технічний Університет (НДР). З 1988 року працював стажером-дослідником на кафедрі ЕРМ, 1988-1989 служба в ЗС, 1990-1993 рр. - аспірант кафедри експлуатації та ремонту машин, з1991р. асистент та з 1999р. старший викладач кафедри ЕРМ. В 2002-2004р. брав участь в спільному німецько-українському навчальному проекті.

Публікації

1. Заренбин В.Г., Богомолов В.В., Лисковская И.В. О тепловом состоянии ГЦ при холодной обкатке 4‑тактного дизеля// Вісник ПДАБА, №4, 2002. – С.21-24.

2. Определение основных параметров движения модернизированного пассажирского троллейбуса Е186-01/ С.В. Шатов, В.В. Богомолов, Т.Э.Шарабидзе, П.Г.Дегтяренко, Г.И. Каргин, А.А. Мелешак //  Автомобильный транспорт, №13, Харьков, 2003 г. – 3 ст.

3. Языковая подготовка инженеров-механиков для практического обучения в Германии. В.В.Богомолов, С.В. Шатов, В.В.Мелашич, Г.П.Євсеєва// Матеріали міжнародної науково-методичної конференції, Харків, 2003 р.

4. Заренбін В.Г., Міщенко Н.И., Богомолов В.В. До розрахунку на заїдання деталей ЦПГ ДВЗ. Двигуни внутрішнього згоряння// Науково-технічний журнал. Харків: НТУ «ХПІ».–2013.№1.–С. 67-71

5. В.Г.Заренбін, Н.И.Мищенко, В.В.Богомолов Расчет температур при множественном контакте в условиях неустановившихся режимов трения. Двигуни внутрішнього згоряння//Всеукраїнський науково-технічний журнал.-Харьков: НТУ «ХПИ».-2014.-№1.-С.73-78

6. Механические потери в поршневых двигателях с различной кинематикой силового механизма. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня автомобіліста і дорожника: “Новітні технології розвитку конструкції, виробництва, експлуатації, ремонту і експертизи автомобіля”.- Харків, ХНАДУ.-2014. с.249

7. Федоров К.В., Богомолов В.В., Заяць Г.В. Аналіз конструкції ГРМ та його впливу на загальні характеристики ДВЗ// Матеріали всеукраїнської науково-техн. конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 318- 319 с.

8. V.Zarenbin, T.Kolesnikova, O.Sakno, V.Bohomolov Dynamic analysis of gas flow through the ICE ring seal//Міжнародна науково-технічна конференція актуальні проблеми транспорту ICCPT 2019. -Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019.

9. Використання безпілотних літальних апаратів для обстеження технічного стану висотних споруд/ Шатов С.В., Богомолов В.В., Лисиця В.В. – Строительство. Материаловедение. Машиностроение. [Сборник научных трудов]. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – №107. – С. 129-132. ISSN 2415-7031

10. Інноваційні конструкції навантажувачів для ведення робіт в екстремальних умовах  / Шатов С.В., Хмара Л.А., Богомолов В.В., Білко О.М. – Строительство. Материаловедение. Машиностроение. [Сборник научных трудов]. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – №107. – С. 122-129. ISSN 2415-7031

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх