Наукові спрямування

Чисельне моделювання процесів забруднення повітряного середовища при диверсіях та екстремальних ситуаціях на хімічно небезпечних об'єктах; Охорона праці

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Берлов
Олександр
Вікторович

Дисципліни

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

Охорона праці і цивільний захист

Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення

Захист у надзвичайних ситуаціях та організація аварійно-рятувальних робіт

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1304 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-57, вн. 2-13

E-mail

berlov.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 2012 р. по 2016 р. здобувач на кафедрі гідравліки та водопостачання Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. В 2017 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.26.01 – охорона праці на тему «Підвищення безпеки на об’єктах Павлоградського хімічного заводу при виникненні екстремальних ситуацій». У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 24/06/2022


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Цикл науково-популярних лекцій «Врятувати життя»


foto_qualification

Дата проходження: 04/03/2021


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Проходження семінару «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001»


foto_qualification

Дата проходження: 24/04/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

II International Conference «Essays of Mining Science and Practice»


foto_qualification

Дата проходження: 25/09/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації в державному навчальному закладі «Дніпропетровський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»


foto_qualification

Дата проходження: 19/10/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

Підвищення кваліфікації за курсом «Цивільна безпека»


foto_qualification

Дата проходження: 30/04/2019


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

XII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


foto_qualification

Дата проходження: 03/07/2019


Країна: Польща, м. Варшава

Назва події:

XV International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology»


Трудова діяльність

У 2003 р. закінчив Дніпропетровський національний університет (у теперішній час Дніпровський національний університет ім. О. Гончара) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплофізика». В 2006 р. закінчив аспірантуру при кафедрі прикладної газової динаміки та тепломасообміну ДНУ. З 2006 р. по 2015 р. працював на кафедрі прикладної газової динаміки та тепломасообміну ДНУ інженером та старшим викладачем-сумісником (2006-2012 рр.). В 2017 р. працював у Дніпровському державному коледжі будівельно-монтажних технологій та архітектури на посаді фахівця підрозділу з охорони праці. З 2018 р. і по теперішній час - доцент кафедри Безпеки життєдіяльності ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. БеляевН. Н. Моделирование нестационарных процессов аварийного загрязнения атмосферы : Монография / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, П. Б. Машихина. – Д.: «Акцент ПП», 2014. – 127 с.

2. Біляєв М. М. Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці : Монографія / М. М. Біляєв, О. В. Берлов, П. С. Кіріченко; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 130 с.

3. БеляевН. Н. Математическое моделирование прогрева корпуса первой ступени ракеты РС-22 при инициированном воздействии / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, А. И. Губин // Збірник наукових праць НГУ. Д. : Національний гірничий університет, – № 38. – С.192 – 201.

4. БеляевН. Н. Моделирование оседания кислотного дождя, как последствие чрезвычайной ситуации в хранилище с твердым ракетным топливом / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, А. В. Берлов // Науковий журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті». Д. : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна, 2012. – № 4. – С.90 – 95.

5. БеляевН. Н. Моделирование процесса возгорания твердого топлива в корпусе ракеты / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, А. И. Губин // Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури». – Д.: ПДАБА, 2013. – № 10. – С.28 – 36.

6. БеляевН. Н. Прогнозирование загрязнения приземного слоя атмосферы при горении твердого ракетного топлива в хранилище / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 – № 42. – С.160 – 167.

7. БеляевН. Н. Моделирование процесса загрязнения атмосферы при горении твердого ракетного топлива / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія «Механіка», – 2013. – Вип. 17, т.1. – С.179 – 184.

8. БеляевН. Н. Оценка уровня аварийного загрязнения атмосферы и социального риска в случае чрезвычайной ситуации при транспортировке опасного груза / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, Е. Ю. Гунько // Науковий журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті». Д. : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна, 2013. – № 5. – С.94 – 99.

9. БеляевН. Н. Компьютерная модель расчета локального загрязнения атмосферы при аварийном выбросе опасного вещества / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов // Науковий журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті». Д. : Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. академіка В. Лазаряна, 2014. – № 7. – С.92 – 99.

10. БеляевН. Н. Расчет локального загрязнения атмосферы при чрезвычайной ситуации в хранилище твердого ракетного топлива / Н. Н. Беляев, В. В. Беляева, А. В. Берлов // Збірник наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».– Д.: ПДАБА, 2014. – № 1. – С.13 – 20.

більше

Публікації для ознайомлення

Оцінка територіального ризику у випадку аварійного викиду хімічно небезпечної речовини


Розрахунок вибухонебезпечних зон у разі аварійної емісії аміаку


Computer modeling of air pollution in case of dust cloud movement in open pit mine


Математические и дискретные модели в задачах аварийного загрязнения атмосферного воздуха


Atmosphere pollution modeling in the case of accident during rocket propellant transportation by trains.


Risk assessment in case of toxic chemical emission at railway transport


?>
вверх