?>

Наукові спрямування

Оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд, зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів, підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення, підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях, оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварії, стихійні лиха), безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання), проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Бєліков
Анатолій
Серафимович

Дисципліни

Охорона праці в галузібільше

Пожежна безпекабільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Безпека життєдіяльностібільше

Експертиза з охорони праці, розслідування, аналіз та облік нещасних випадків та професійних захворювань на виробництвібільше

Судова інженерно-технічна експертизабільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1307 (тринадцятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-73, вн. 4-73

E-mail

bgd@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Вчений у галузі будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, судово-технічний експерт Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ) Міністерства юстиції України, член судової пожежно-технічної експертизи Міністерства Юстиції України, член Науково-Методичної Комісії з цивільної безпеки та охорони праці, член судової електротехнічної та з охорони праці екзпертиз Міністерства Юстиції України. Наукова діяльність проф. Бєлікова А.С. пов'язана з розробкою та дослідженням тампонажних матеріалів для кріплення «холодних» та «горячих» нафтових і газових свердловин Західного Сибіру та Північного Кавказу»; підвищенням безпеки будівельних об'єктів за рахунок забезпечення нормального функціювання будівельних матеріалів і конструкцій в екстремальних умовах; підвищенням вогнестійкості будівельних конструкцій; охороною праці та безпекою життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Розробив теоретичні основи та здійснив практичне обгрунтування ефективності застосування негорючих спінюючих покриттів для зниження горючості матеріалів і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій. Підготував 22 кандидатів наук та 2 докторів наук. Автор та співавтор понад 500 наукових праць, у тому числі 22 підручника з грифом Мінвузу, 6 монографій, понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Дійсний член Міжнародної академії наук нетрадиційних технологій, Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Академії будівництва України, член – кореспондент Міжнародної інженерної академії, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Криворізькому національному університеті. Наукова діяльність – фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками: •оцінка пожежної небезпеки об’єктів та наслідків пожеж будівель та споруд; •зниження горючості і підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів; •підвищення радіаційної якості житлових будівель та шляхи її досягнення; •безпека при виконанні спеціальних будівельних робіт монтажників-висотників; •підвищення безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт в екстремальних ситуаціях; •оцінка безпеки життєдіяльності при виникненні екстремальних умов (пожежі, аварії, стихійні лиха); •профілактика травматизму та професійних захворювань в умовах виробництва; •безпека життєдіяльності в умовах негативного впливу (шум, радіація, інфрачервоне випромінювання); •оцінка ризику та розробка ефективних заходів в умовах радіаційної небезпеки на території колишнього уранового виробництва «Радон»; •проведення судово-технічних експертиз при виникненні на об’єктах надзвичайних ситуацій.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Після закінчення в 1965 р. Ясинуватського будівельного технікуму транспортного будівництва (з відзнакою) служба в лавах Радянської армії – командир підрозділу (Ракетні війська стратегічного призначення). Закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут в 1973 р. (ленінський стипендіат) – нині Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА). Після закінчення ДІБІ працював в Дніпропетровському будівельному комбінаті №1 та ВО «Дніпроважбуд» м. Дніпропетровська пройшов шлях від майстра, начальника цеха до начальника виробництва. В академії працює з 1979 р. старший інженер НДС; аспірант кафедри технології бетонів та в'яжущих; молодший науковий співробітник; старший науковий співробітник кафедри технології бетонів та в'яжучих; доцент; докторант; професор кафедри безпеки життєдіяльності. З 2003 року завідувач кафедри «Безпеки життєдіяльності», одружений має двох доньок. Кандидатську дисертацію захистив в 1982 р. за темою: «Розробка та дослідження розширючих тампонажних матеріалів для цементування свердловин», докторську дисертацію захистив в 2001 р. за темою «Зниження горючості та підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій за рахунок застосування вогнезахисних покриттів (на прикладі підприємств вугільної промисловості)». Під керівництвом зав. кафедрою, д.т.н., проф. Бєлікова А.С. створено наукову школу «Безпека об'єктів при виникненні надзвичайних ситуацій та охорона праці в різних сферах життєдіяльності». Почесний професор ДВНЗ «ПДАБА». Державні та відомчі нагороди:
- Почесна відзнака МНС України
- Пам’ятна медаль «За заслуги перед містом»
- Нагрудний знак Держгірпромнагляда України «За доблесну службу» ІІ ступеня
- Почесна грамота Міністерств науки і освіти України
- «Відмінник освіти» Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України
- Почесна відзнака на честь 225 – річчя, м. Дніпропетровська
- Почесна відзнака «За заслуги» Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля
- Ювілейна медаль ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури-85 років»
- Почесна відзнака «За заслуги» перед Придніпровською Державною Академією будівництва і архітектури
- «Велика срібна медаль» переможцю конкурсу за кращу опубліковану роботу в галузі будівництва науки Академія будівництва України
- Почесний знак Національного університету цивільного захисту України
- Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки»
- Нагрудний знак «Профспілкова галузева відзнака»
- Орден «Петро Сагайдачний»
- Срібна медаль лауреата II Всеукраїнської премії «Працівники освіти України».

Публікації

Автор та співавтор понад 500 наукових праць, у тому числі 22 підручника з грифом Мінвузу, 6 монографій, понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
1. Беликов А.С.,Крикунов Г.Н., Залунин В.Ф. / Безопасность жизнедеятельности ч. 1, 2 // Днепропетровск, “Пороги”, 1992, 412с.

2. Беликов А.С.,Крикунов Г.Н., Залунин В.Ф. / Безопасность жизнедеятельности ч.3 // Днепропетровск, УКО ИМА пресс, 1995, 195с.

3. Беликов А.С.,Касьян А.Н., Дмитрюк С.П., Устимович Л.Д. и др. / Основы охраны труда // Учебник „Основы охраны труда”, Дн-ск, Журфонд, 2007, 494с.

4. Беликов А.С.,Соколов И.А., Запрудин В.Ф., ПилипенкоА.В. Савицький Н.В. / Радиационное качество жилых зданий и пути его обеспечения // Учебник для студентов Дн-ск, 2007, 279с.

5. Запрудин В.Ф., Беликов А.С., Пилипенко А.В. и др. Радиационная безопасность зданий с учетом инновационных направлений в строительстве:Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: Баланс – клуб, 2009 – 351 с. (гриф МОНУ).

6. Бєліков А.С., Шевяков О.В., Шаломов В.А. та ін. Ергономіка в будівництві :Підручник, Дніпропетровськ: IМА – прес, 2009 – 208 с. (гриф МОНУ).

7. Беликов А.С., Кожушко А.П., Сафонов В.В. и др. Охрана труда на предприятиях строительной индустрии.Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: ТОВ «Федорченко А. А.», 2010 – 528 с. (гриф МОНУ).

8. Бєліков А.С., Кожушко А.П., Сафонов В.В. та ін. «Інженерні рішення з охорони праці решения по охране труда».Навчальний посібник: К.: Основа, 2011. – 480 с. (гриф МОНУ).

9. Беликов А.С., Калда Г.С., Пилипенко А.В. и др. Радиационная безопасность зданий и сооружений с учетом инновационных напрвлений в строительстве.Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск: «Середняк Т.К.», 2013 – 367 с. (гриф МОНУ).

10. Калда Г.С., Шевеля В.В., Бєліков А.С. та ін. Захист від радіоактивного та електромагнітного випромінювання.Навчальний посібник. Камянець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2013 – 448 с. (гриф МОНУ).

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх