Наукові спрямування

Енергоефективність в теплопостачанні. Дистанційна освіта

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Солод
Леонтіна
Валеріївна

Дисципліни

Теплопостачання

Експлуатація систем ТГПВ

Аналіз та фізико-математичне моделювання

Промислове теплопостачання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В206 (другий поверх висотного корпусу), вул. Паторжинського 11-а, к. 307.

Телефон:

на вн. 4-06, міськ: (056) 756-34-06.

E-mail

solod.leontina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.03. «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» на тему «Метод розрахунку і раціональні параметри інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів» Участь у 27 наукових конференціях в галузі будівництва та дистанційної освіти, керівництво кваліфікаційними роботами на здобуття рівня вищої освіти «Магістр» за освітньою програмою «Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання». Підвищення кваліфікації в ВАТ інститут «ДніпроВНІПІЕнергопром» з 12.12.16 р. по 12.02.17 р. за темою: «Сучасні технології використання поновлювальних джерел теплової енергії у системах теплопостачання». Підвищення кваліфікації в області дистанційного навчання в Вищій школі інформатики і прикладних знань (м. Лодзь, Польща) з 02.02.2018 по 12.02.2018 р.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1993 р. з відзнакою закінчила будівельно-технологічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», в 2002 р. - аспірантуру Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). Працювала стажером - дослідником, асистентом (з 2008 р.), начальником відділу дистанційної освіти Інституту заочної і дистанційної освіти ДВНЗ ПДАБА (2003-2017 рр.), доцентом (з 2011 р.) кафедри теплотехніки та газопостачання ПДАБА, зараз – доцент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ДВНЗ ПДАБА та (за сумісництвом) методист Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. СолодЛ. В.Определение интенсивности облучения при проектировании систем газового лучистого отопления [Електронний ресурс] / Л. В. Солод // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2013. – № 3. – С. 24-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2013_3_7

2. Сокуренко В. І.Електронна підтримка навчального процесу[Електронний ресурс] / В. І. Сокуренко, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник, Л. В. Солод // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. – 2014. – Вып. 78. – С. 242-245. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmcs_2014_78_41

3. Сокуренко В. І.Інтерактивна модель лабораторної роботи з курсу тепломасообмін[Електронний ресурс] / В. І. Сокуренко, Л. В. Солод, А. А. Чорнойван // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2014. – Вып. 76. – С. 254-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2014_76_47

4. СолодЛ. В. Особливості використання пелетного палива для трубчастих обігрівачів променистого опалення [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, В. О. Левенець // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2014. – Вып. 76. – С. 258-261. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2014_76_48

5. Сокуренко В. І.Особливості навчання за дистанційними технологіями в технічних ВНЗ[Електронний ресурс] / В. І. Сокуренко, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник, Л. В. Солод, А. А. Чорнойван // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. – 2013. – Вып. 67. – С. 343-345. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmsc_2013_67_68

6. СолодЛ. В.Проектирование систем отопления с инфракрасными трубчатыми газовыми обогревателями [Електронний ресурс] / Л. В. Солод // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2013. – Вып. 70. – С. 202-208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2013_70_34

7. Березюк Г. Г.Методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи[Електронний ресурс] / Г. Г. Березюк, В. В. Ткачова, Л. В. Солод // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2016. – Вып. 92. – С. 41-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2016_92_8

8. СолодЛ. В.Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, А. В. Адегов, В. Н. Волошко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2015. – Вып. 84. – С. 186-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2015_84_34

9. СолодЛ. В.Науково – технічне порівняння української та європейської термінології в галузі теплопостачання [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, Г. Г. Березюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2017. – Вып. 98. – С. 155-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2017_98_27

10. Адегов О.В. Аналіз економічної ефективності реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі./ Адегов О. В., Березюк Г.Г., Солод Л.В., Ткачова В.В.// Енергетика, екологія, безпека життєдіяльності та комп’ютерні технології у будівництві: колективна монографія/ ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» – Дніпро, 2018, ISBN978-966-323-184-6. – С. 5-13

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх