Група компаній «LIRALAND» – провідний розробник інноваційного програмного забезпечення в області автоматизованого проектування. І ось уже протягом багатьох років LIRA є надійним партнером нашої академії.

Вона пропонує майбутнім фахівцям відкриту платформу для побудови сучасної технології проектування, в основі якої лежить технологія інформаційного моделювання, що забезпечує цілий ряд переваг на всіх етапах життєвого циклу об’єктів будівництва в будь-яких галузях, будь то об’єкти транспортної інфраструктури, енергетики, сільського господарства, промислового та цивільного будівництва.

Динамічний розвиток компанії LIRA підтверджується постійним розширенням функціональності, збільшенням наукоємності, розвитком систем для конструювання, реалізацією нових нормативних документів, розвитком технології інтеграції з іншими програмними засобами, в тому числі і закордонними.

Результатом постійної співпраці є інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційних технологій компанії LIRA у навчальному процесі ПДАБА.

смт. Слобажанське, центр Слобажанської селищної громади Дніпровського району Дніпропетровської області з населенням 11 528 осіб (2001 р.). На основі договору про співпрацю об’єднаними зусиллями Слобожанської селищної ради та ДВНЗ ПДАБА реалізується наближення життя мешканців селища Ювілейного до європейського рівня, завдяки розробці та реалізації стратегічного плану життєзабезпечення та розвитку на підставі залучення та використання сучасних технологій управління, експертизи та оцінки ресурсного потенціалу, заходів зі збереження навколишнього середовища, енергозабезпечення та енергозбереження, сучасного будівництва, відтворення ефективної комунальної мережі, створення комфортної та самодостатньої території проживання, підготовці кадрів, напрацювання базових основ міжнародного проекту «Наукоград» в межах території смт. Слобажанське.

Словацький технічний університет (СТУ) в Братиславі пропонує технічну освіту, залучаючи студентів до досліджень в галузі природничих наук, інформатики, будівництва, архітектури, хімії, харчової промисловості та технології матеріалів. В результаті співпраці з СТУ представники кафедри приймали участь у Міжнародна Конференція Асоціації китайських та центральноєвропейських університетів (Наука. Технологія та Інновація. 18 жовтня 2017 року. м. Братислава), що проходила за ініціативи та на базі СТУ. Підготовлено спільний проект на конкурс програми Вишеградського фонду. Результатом співпраці з будівельним факультет Словацького технічного університету розроблено проект першого в Україні екологічного будинку з нульовим споживанням енергії. Підготовлено комплексний експеримент у великій кліматичний камері для дослідження теплотехнічних характеристик екологічної стінової панелі з соломи. Підготовлено 2 спільні публікації. Проведені відкриті лекції для студентів кафедри.

Ризький технічний університет найстаріший із діючих університетів Латвії, його 8 факультетів пропонують повний спектр технічної освіти в області інженерних наук. В результаті співпраці студенти та аспіранти приймають спільну участь у впровадженні науково-технічних проектів; проводиться обмін делегаціями з питань науково – дослідницьких робіт; також проводиться стажування спеціалістів, аспірантів та докторантів; проходить обмін науковою інформацією; виконується проведення сумісних конференцій та семінарів.

Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Зенфтенберг є другим за величиною університетом і єдиним технічним університетом штату Бранденбург, Німеччина. В ньому навчається 10 тис. студентів. Бранденбурзький технологічний університет є університетом дослідницького типу, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження. Сфера науково-дослідної діяльності охоплює навколишнє середовище, енергетику, матеріали та біотехнології.  На основі договору з Бранденбурзьким технологічним університетом про співробітництво було розроблено та впроваджено інтернет-платформи Е-learring «Eco-Campus» для проходження дистанційних курсів навчання для студентів та магістрів ДВНЗ ПДАБА та підвищення кваліфікації викладачів кафедри ЗБК.

Результатами співпраці з дипломованим інженером Олександром Фішманом та його конструкторским бюро CASA PROJEKT ENTWIC KLUNGS GESELL SCHAFT mbH в Дюссельдорфі є проведення стажування студентів, спеціалістів та аспірантів; обмін науковою інформацією та матеріалами; проведення сумісних воркшопів та семінарів; сумісна діяльність викладачів кафедри ЗБК в галузі проектування будівель та споруд для країн ЄС.

ХайдельбергЦемент – це надійний постачальник цементу, бетону та заповнювачів в Україні! На основі договору про науково-технічне співробітництво між ДВНЗ ПДАБА та ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» студенти, магістри та аспіранти кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА проводять спільні заходи та наукові дослідження, виконується впровадження розробок в виробництво і навчальний процес, проводиться організація та проведення семінарів, лекцій, майстер-класів для студентів і та інші.

Компанія “Айріх” спеціалізується на поставках змішувальної техніки для отримання пов’язаного бентонітом формувального піску (піщано-глинистої формувальної суміші) і протягом десятиліть тісно співпрацює з ливарними підприємствами, виробниками формуючих установок і обладнання для проведення наукових досліджень. Результатами співпраці з компанією “Айріх” є: спільна участь в дослідницьких проектах, в міжнародних проектах між-університетської інтеграції; організація семінарів, зустрічей з питань, обумовлених угодою; обмін інформацією, документацією і науковими публікаціями; обмін студентами, аспірантами і співробітниками за попередньо узгодженими проектами.

Магістри та аспіранти кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій (ЗБК) ДВНЗ ПДАБА за договором про інституційну співпрацю та спільну діяльність Лабораторії LaSIE та Департаменту GC&M Університету Ля Рошель виконують науково-дослідні роботи на базі сучасного обладнання Лабораторії LaSIE. В результаті такої співпраці магістри та аспіранти отримують дані про дослідження фізико-механічних характеристик матеріалів та теплотехнічних властивостей конструкцій для виконання магістерських та дисертаційних робіт.

Студенти спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» ДВНЗ ПДАБА за програмою обміну студентами та аспірантами відвідують заняття в Орлеанському Університеті і набувають практичних навичок у сучасному будівництві. В результаті такої співпраці студенти та аспіранти виконують науково-дослідні роботи під подвійним науковим керівництвом, публікують спільні наукові роботи, приймають участь у міжнародних конференціях.

?>
вверх