Дистанційні курси кафедри

Методи оцінки технічного стану будівель і споруд

МКГ-19мп

лекції, рекомендована література до курсу, плани практичних занять, методичні вказівки, варіанти підсумкової контрольної роботи

Технічна діагностика та підсилення ЗБК будівель і споруд

ПЦБ-19-1мн, ПЦБ-19-2мп, ПЦБ-19-3мп, ПЦБ-19-4мп

Лекції, рекомендована література до курсу, питання до самостійного опрацювання, методичні вказівки, варіанти підсумкової контрольної роботи

?>
вверх