Наукові спрямування

Гідравліка русел, гідравліка інженерних споруд водопровідно-каналізаційного господарства. Методологія екологічної оцінки антропогенного впливу водогосподарських систем на природні водні об’єкти, розробка заходів щодо охорони та відтворення водних ресурсів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Журавльова
Олена
Аліївна

Дисципліни

Основи гідравліки, водопостачання та водовідведення

Технічна механіка рідини та газу

Інженерна гідравліка

Водопостачання та водовідведення

Раціональне використання та охорона водних ресурсів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 288 ( другий поверх старого корпус)

Телефон:

міськ. 756 – 33-64, вн. 3-64,

E-mail

zhuravlova.olena@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

До 2012 р. наукова робота виконувалась за тематикою «Підвищення надійності систем водопостачання та водовідведення». Були виконані розрахунки з надійності (втрат напору, витрат, напорів) водопровідної мережі м. Новомосковська Дніпропетровської обл., розроблена методика розрахунку надійності міських водопровідних мереж з метою її підвищення. В період 2012-2015 рр. виконувалась робота за темою «Вдосконалення методів водопостачання та водовідведення, а також методів розрахунку основ та фундаментів споруд водопостачання і гідроспоруд». З 2016 р. проводиться робота за темою «Дослідження процесів руху води».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Після закінчення з відзнакою Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів» працювала асистентом на кафедрі, а згодом на посаді старшого викладача кафедри.

Публікації

1. Журавльова О.А., Пукеця Л.Й. Проблеми використання басейнів малих річок. Матеріали Всеукраїнської 75-ї наук-практ. конф. студ. та мол. вчен. «Пробл. будівн. водокор. та екол.» -Дніпро: ДНУЗТ, 2015.- с.150-151.

2. Журавльова О.А., Бойко В.О. Довжина гідравлічного стрибка та післястрибкової ділянки. Матеріали Всеукраїнської 76-ї наук-практ. конф. студ. та мол. вчен. «Пробл. будівн. водокор. та екол.» -Дніпро: ДНУЗТ, 2015.- с.78-79.

3. Журавлева Е.А., Шарков В.В., Семенов И.И., Франчук О.А. Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их продуктивность. Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. научн. тр. Вып. 92-Дніпро: ПГАСА, 2016.- с.178-

4. Журавлева Е.А., Шарков В.В., Семенов И.И., Шевченко В.О. Использование величин радиуса влияния вертикальних колодцев для определения их продуктивности. Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. научн. тр. Вып. 98-Дніпро: ПГАСА, 2017.- с.191-196.

5. Журавлева Е.А., Дзюба А.П., Ігнашкін І.С.,Рожко В.Ф. Исследование разрушения осадочних структур трубопроводных систем путем экстремальных термосиловых загрузок. Вісник Криворізького технічного університету”// Збірник наукових праць. Вип.. 17,- Кр.Ріг, 2007, с. 189-190.

6. Журавлева Е.А., Дзюба А.П., Ігнашкін І.С. Саморегульована система перероблення відходів. Вісник КТУ. Вип. 3(13), 2006. С. 168-170.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх