Створення кафедри як наукового підрозділу зумовлене зростанням відповідних потреб суспільства та інших структур, що так чи інакше пов’язані з системами водопостачання і водовідведення. З початку заснування у 1952 р. кафедра мала назву кафедри гідравліки, і лише в 2011 р. їй надано теперішню назву.

д.т.н., проф. П. І. Кудрявцев

У м. Дніпрі (тоді — Катеринослав) будівництво першого водопроводу (від Соборної, нині — Жовтневої площі) почалося в 1869 р. Місто розташоване на берегах річки Дніпро, середній річний стік якої складає 50 км3, та її притоках — Самари, Сури. Греблею Запорізької ГЕС у Дніпровському районі сформовано озеро імені Леніна, що служить приймачем стоків безпосередньо від півторамільйонного Дніпра, а також від Кам’янського, Новомосковська та інших населених пунктів. У таких умовах вкрай необхідними є дотримання екологічних вимог, санітарної чистоти, гарантування якісного будівельного проектування й експлуатації систем безпечного водокористування. У зв’язку з цим з’явилася потреба належної підготовки кадрів інженерів-будівників з водопостачання та водовідведення.

Вивчення гідравліки, водопостачання та водовідведення на інженерному рівні, необхідному для проектування, будівництва та експлуатації, у ДІБІ розпочалося в 1931 р. (інститут був заснований у 1930 р.).

До Великої Вітчизняної війни й у перші повоєнні роки дисципліни «Гідравліка», «Водопостачання і каналізація» викладалися в інституті доцентом, згодом — проф. Д. О. Пігулевським.

к.т.н., доц. Є. П. Кудрявцев

Кафедра гідравліки була створена в 1952 р. Викладання навчальних дисциплін кафедри забезпечували: завідувач кафедри — к.т.н., доц. С. О. Львов, ас. М. В. Леонтьев та лаб. М. О. Чернов.

У 1955 р. при кафедрі почала функціонувати гідравлічна лабораторія. У перші роки кафедра проводила заняття з гідравліки, водопостачання і каналізації, теплотехніки, опалення і вентиляції на всіх факультетах інституту.

У 1958 р. кафедру очолив випускник Новосибірського будівельного інституту, відомий вчений у сфері

гідротехніки — д.т.н., проф. П. І. Кудрявцев. У той час лише він був доктором наук в інституті. Під його керівництвом були налагоджені зв’язки кафедри з виробництвом, відкрита аспірантура. З шести аспірантів кафедри четверо захистили кандидатські дисертації.

В 1962 р. з кафедри гідравліки відокремилася кафедра теплотехніки. Завідувачем кафедри гідравліки став к.т.н., доц. В. О. Булатников, який працював на кафедрі з 1959 р.

У зв’язку з організацією в ДІБІ студентського проектно-конструкторського бюро, кафедра залучилася до його роботи; всі запроектовані об’єкти були побудовані й експлуатуються.

д.т.н., проф. В. Ф. Рожко

 

У 1971 р. на посаду доцента кафедри прийнятий к.т.н. Є. П. Кудрявцев, який закінчив Новосибірський будівельний інститут за спеціальністю «Гідротехніка». З 1977 по 1978 р. він очолював кафедру.

З 1972 по 1977 р. кафедрою керував к.т.н., доц. А. В. Перекрестов. Тоді ж була створена лабораторія гідроприводу та гідропневмоавтоматики. Анатолій Васильович підготував і опублікував два навчальні посібники, монографії з гідравліки та гідроприводу, велику кількість методичних вказівок.

З 1978 по 1988 р. завідувачем кафедри був к.т.н., доц. Б. В. Карпак — фахівець з гідравліки та гідроприводу, який раніше працював директором філії гірського інституту в м. Червоноармійську.

Результати досліджень кафедри того часу в природоохоронному напрямі значною мірою реалізовані на декількох шахтах Західного Донбасу (проекти ставків-відстійників). Розроблені оптимальні схеми, введені в експлуатацію установки для очищення стоків, що мають у складі мастило.

Вони були впроваджені на декількох підприємствах м. Дніпропетровська, ПМЗ, АТП-03121, річкового порту. Запропонована схема електричного очищення латексних стоків включена в 1977 р. Дніпропетровською філією НДІ шинної промисловості в технологічний регламент з виробництва шин для тракторних причепів.

к.т.н., доц. М. П. Нечитайло

Не обмежуючись виконанням планових науково-дослідних робіт, викладачі кафедри систематично допомагають різноманітним організаціям міста і області в проектуванні та обстеженні систем водопостачання і каналізації (очисні споруди м’ясокомбінату, деякі фонтани м. Дніпра, ферми в с/г районах області та ін.). Кафедрою постійно здійснюється підготовка та видання навчальних посібників і методичних вказівок. На той час навчально-матеріальна база кафедри включала такі лабораторії: гідравліки, аеродинаміки, гідроприводу та гідромашин, гідро- та пневмоавтоматики, НДР та НДРС.

У 1988 р. завідувачем кафедри обраний В. Ф. Рожко. У 1995 р. він захистив докторську дисертацію у Санкт-Петербургській академії холоду. На кафедрі посилилася НДР. Відновила свою діяльність аспірантура. Щорічним стало проведення студентських конференцій, а наукова праця деяких студентів відзначалася на рівні СНД. Кафедра здійснювала викладацьку роботу на всіх факультетах інституту, викладачі активно працювали за своїми науковими напрямами, об’єднаними загальною держбюджетною темою.

У 1992 р. вперше був здійснений набір студентів за спеціальністю «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів». У зв’язку з цим викладацький склад кафедри збільшився до 13 осіб. У тому ж році створена філія кафедри при Дніпропетровському управлінні водоканалізаційного господарства, у якій працюють (за сумісництвом) доцентами кафедри гідравліки: головний інженер А. М. Алексеєнков і головний інженер АТ

«Дніпрокомунпроект» М. М. Совгиря.

д.т.н., проф. В. Г. Шаповал

Викладачі кафедри (проф. В. Ф. Рожко, доц. Є. П. Кудрявцев, ас. В. О. Стебловцев та ін.) значно сприяли роботі СПКБ ПДАБА, консультували проектні інститути «Дніпродіпрошахт», «Дніпродіпротранс», «Південдіпрошахт», АТ «Дніпрокомунпроект», ДП «Дніпропетровський трубний інститут», «Діпровуз», ВУВКГ м. Дніпропетровська, співпрацювали з «Діпроводхозом», ДІІТом та іншими науковими організаціями і підприємствами міста й області. У науковому доробку педагогів кафедри — близько 80 авторських посвідчень СРСР і патентів

України на винаходи, понад 20 монографій та 500 наукових публікацій.

У 1997 р. кафедра вперше випустила 15 інженерів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». Випускники цієї спеціальності працюють у Дніпровському, Керченському та Павлоградському управліннях «Водоканалу», на центральній станції аерації м. Дніпра, Кайдакській насосно-фільтрувальній станції, підприємствах будіндустрії, у ПДАБА тощо. З 1998 р. випуск фахівців кафедри складав одну групу щорічно. З 2002 р. кафедра готує магістрів з водопостачання і водовідведення. Щорічний випуск магістрів складає дві-чотири особи. Кожний магістр готує до захисту магістерську роботу і одну-дві заявки на патентування власних розробок.

д.т.н., проф. В. М. Дерев’янко

На кафедрі навчалися генеральні директори облводоканалу — В. І. Бенда, Н. С. Рябой, Н. М. Рубан, та начальники ВУВКГ м. Дніпра — І. П. Семихат, Е. М. Чайка.

З 2008 р. по 2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконував канд. техн. наук, доц. М. П. Нечитайло. З 2011 р. по 2012 р. кафедру очолював д-р техн. наук, проф. В. Г. Шаповал. З 2013 р. до 2016 р. керівництво кафедрою здійснював д-р техн. наук, проф. В. М. Дерев’янко. З 2016 р. по теперішній час обов’язки завідувача кафедри виконує канд. техн. наук, доц. О. К. Нагорна.

к.т.н., доц. О. К. Нагорна

На кафедрі працюють провідні фахівці: д.т.н., проф. В. М. Дерев’янко, к.т.н., доц. М. П. Нечитайло, к.т.н., доц. В. В. Шарков, к.т.н., доц. О. В. Нестерова, к.т.н., доц. С. Г. Циганкова, ст. викл. О. А. Журавльова-Мунтянова, ас. І. І. Семенов, які виконують всі види викладацької діяльності, а саме педагогічну, науково-дослідну та виховну роботу, а також підготовку науково-педагогічних кадрів.

В академії кафедра зарекомендувала себе як визначний науково-педагогічний підрозділ, який робить вагомий внесок у розвиток вишу загалом та Навчально-наукового інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві зокрема.

?>
вверх