Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій, інформаційні технології у будівництві.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Зезюков
Денис
Михайлович

Дисципліни

Залізобетонні та кам'яні конструкції

Автоматизоване проектування будівель та споруд

Спецкурс. Проектування та розрахунки конструкцій за європейськими нормами

Зведення, монтаж та реконструкція будівель в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

denis.zezjukov@pdaba.edu.ua
denis.zezjukov@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2012 році захистив дисертацію за темою: «Раціональне проектування залізобетонних конструкцій багатоповерхових будівель рамної конструктивної системи зі збірно-монолітними перекриттями». 2017р.-2018р. - Проходження підвищення кваліфікації на базі Бранденбурзького Технічного університету / Brandenburgische Technische Universitat / у напрямку Measuring Sustainability in Construction / ECO-Campus. 2013р. - Підвищення кваліфікації в Варшавській Політехніці / Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology/ травень 2013 р. 2015р. - Отримання кваліфікації "Сертифікований інженер проектувальник І категорії". Сертифікат АР №011551 / грудень 2015р. 2015р. - Підвищення професійної кваліфікації в ТОВ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІНЖИНИРІНГ" складанням спеціального модулю із Забезпечення механічного опору та стійкості, затвердженим архітекрурно-будівельною комісією ВУГіП. Свідотство №00708 та №00775 / Листопад 2015р. 2015р. - Підвищення професійної кваліфікації із курсу Autodesk Revit Structure / Autodesk, Inc. на базі ДП "Дніпровський проектний інститут" / Березень 2015р. 2016р.- Підвищення професійної кваліфікації в Інженерному бюро Олександра Фішмана САSA PRОJEKTENТWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH Дюссельдорф, Німеччина /з 16.11.2016 по 16.12.2016/

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 13/02/2018


Країна: Німеччина

Назва події:

Brandenburgische Technische Universitat / у напрямку Measuring Sustainability in Construction / ECO-Campus


Трудова діяльність

У 2002 р. закінчив ЗОШ №8 м. Димитрова (Мирноград), Донецької області. Вищу освіту отримав у ПДАБА (2002-2007 р.р.), факультет “Промислове та цивільне будівництво”. З 2006 року співпрацював з будівельною організацією. На протязі 2007 р. працював на посаді конструктора в «ТОВ “Задоя і Ар Ко Група”». В аспірантурі ПДАБА навчався з 2007 по 2010 р.р. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення методів розрахунку залізобетонних конструкцій». З 2007 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. Асистентом кафедри "Залізобетонних та камяних конструкцій" працював з 2009 по 2013 роки. З 2013 року працює доцентом кафедри "Залізобетонних та кам'яних конструкцій". Займається розрахунково-конструкторськими та проектними роботами; обстеженням та реконструкцією будівель та споруд.

Публікації

1. Зезюков Д.М. Особенности расчёта напряженно-деформированного состояния ригелей плоского сборно-монолитного перекрытия / Н.В. Савицкий, Д.М. Зезюков // Проблемы современного бетона и железобетона: Сб.тр. В 2ч. Ч.1. Бетонные и железобетонные конструкции. – Минск. : Минсктиппроект, 2009. – С.361- 368.

2. Zezyukov D.M. Determination of stress-strain state construction frame buildings based on numerical simulation tool survey / Zezyukov D.M. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научн. тр. – Днепропетровск: ПГАСА, 2014.- Вып. 75.-С.81-84.

3. Зезюков Д.М. Щодо можливості використання спрощених методик розрахунків при визначенні несучої здатності перерізів залізобетонних елементів / Д.М. Зезюков // Вісник Придніпровської державної академії. – Дніпропетровськ: ПГАСА, 2014. -№ 6. -C.6-9.

4. Патент №63017 Україна, МПК (2011) Е04G 23/00 (2011.01). Спосіб улаштування збірно-монолітного перекриття / Магала В.С., Савицький М.В., Зезюков Д.М.,Рабіч О.В.(Україна); Придніпровська держ. акад. буд.-ва та арх-ри. – №u201102215; Заявл. 02.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл.№18. – 4с.

5. Патент №63018 Україна, МПК (2011) Е04B 5/43 (2006.01). Просторовий рамно-в’язковий сталезалізобетонний каркас багатоповерхової будівлі / Большаков В.І., Савицький М.В., Медгауз Б.А., Зезюков Д.М., Нікіфорова Т.Д., Гросман С.О.(Україна); Придніпровська держ. акад. буд.-ва та арх-ри. – №u201102216; Заявл. 25.02.2011; Опубл. 26.09.2009, Бюл.№18. – 4с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх