Наукові спрямування

Фінансова безпека підприємства, оподаткування підприємств, облік суб’єктів малого підприємництва.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Загорельська
Тетяна
Юріївна

Дисципліни

Податковий облік

Оподаткування підприємств

Бухгалтерський облік на малих підприємствах

Оподаткування субєктів господарювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В404
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-23, вн. 3-23

E-mail

zahorelska.tetiana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему: «Механізм управління фінансовою безпекою підприємства» у Донецькому національному університеті. У вересні 2015 року їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 14/07/2023


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Бухгалтерський облік для початківців» на платформі Prometheus


foto_qualification

Дата проходження: 19/06/2023


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Готуємо фахівців для відбудови України»


foto_qualification

Дата проходження: 21/02/2023


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Шість кроків до доброчесності від теорії до практики» Національного агентства запобігання корупції


foto_qualification

Дата проходження: 17/12/2022


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Інформаційна гігієна під час війни» на платформі Prometheus


foto_qualification

Дата проходження: 20/06/2022


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Переможемо! Відбудуємо!»


foto_qualification

Дата проходження: 28/05/2020


Країна: Україна

Назва події:

Курс «Фінансовий менеджмент» на платформі Prometheus


Трудова діяльність

У 1997 році закінчила ПДАБА за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація – інженер-економіст. З вересня1998 року по червень 2008 року працювала асистентом кафедри фінанси і кредит, потім асистентом кафедри обліку і аналізу. З вересня 2008 року по червень 2014 року - старший викладач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. З 1 липня 2014 року по теперішній час працює доцентом кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства. Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Публікації

1. Оценка уровня финансовой безопасности промышленных предприятий Днепропетровской области [Електронний ресурс] / Т.Ю. Загорельська // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – Дніпро: ДВНЗ «Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет». – 2015. – №5. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4045.

2. Дослідження чинників активізації житлового будівництва в Україні / Г.Л. Ступнікер, Т.Ю. Загорельска // Вісник Дніпропетровського університету Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – №9(2). – Дніпропетровськ. – 2015. – С.233-237.

3. Фінансові ризики та загрози в умовах збройного конфлікту на Сході України [Електронний ресурс] / О.Ю.Снігова, Т.Ю. Загорельська // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – 2015. – №5. – С.246-251. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf.

4. Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність [Електронний ресурс] / Т.Ю. Загорельська, В.В. Фесенко // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв: ДВНЗ «Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського». – 2015. – Випуск 5. – С.321-325. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf.

5. Процес адміністрування податку на додану вартість та його роль у виконанні основних функцій податкової системи України [Електронний ресурс] / Т. Загорельська, В. Колот // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України». – 2015. – Випуск 2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2015-02(14)/10.pdf.

6. Заходи щодо покращення регулювання фінансової звітності / Т.Ю. Загорельська // Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали IІ міжнародної конференції. – Одеса: ОДАБА. – 2016. – С. 273-276.

7. Використання міжнародного досвіду для вирішення питань забезпечення фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Т.Ю. Загорельська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №1.– С.28-33. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/1_2016/06.pdf.

8. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського та податкового обліку прибутку підприємства./ Т.Ю. Загорельська, А.А. Шакун  // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №2.– С.276-279. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/30.pdf.

9. Сучасні тенденції обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] / Т.Ю. Загорельська, В.Ф. Залунін // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фахове вид. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – 2016. – №4.– С.145-148. – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/30.pdf.

10. Результати аналізу наслідків впровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість / С.В. Дрожак, Т.Ю. Загорельська, О.В. Каховська // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-вироб. журн. – Тернопіль. – – №9-10. – С.128-133.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх