Наукові спрямування

Методика викладання іноземних мов, російської мови як іноземної, прагматичні та лінгвокультурологічні аспекти сучасної лінгвістики, особливості мови ЗМІ. Розробка матеріалів для проведення практичних занять з французької мови за професійним спрямуванням, а також переклад французькою мовою методичних розробок зі спеціальних дисциплін для іноземних студентів.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Французька мова рівень С1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Викладач

Задунай
Вероніка
Валеріївна

Дисципліни

Французька мова за професійним спрямуванням

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

zadunay.veronika@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2000-2004 - Аспірантура (заочна форма), спеціальність «Російська мова», Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 02/08/2021


Країна: Німеччина

Назва події:

Методи наукових досліджень


foto_qualification

Дата проходження: 25/06/2021


Країна: США, Італія, Ізраїль, Китай (дистанційно)

Назва події:

Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу


foto_qualification

Дата проходження: 16/02/2021


Країна: Україна-Франція (дистанційно)

Назва події:

Навчальний курс французькою мовою з міжнародної економіки


Трудова діяльність

З вересня 2017 р. – ПДАБА, кафедра інтенсивного навчання іноземним мовам викладач; 2009-2017 – ССЗШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови, учитель французької мови; 2005-2009 – ДНУ ім. О. Гончара, кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, викладач; 2004-2009 – ДНУ ім. О. Гончара, факультет безперервної освіти, інтенсивні курси іноземних мов, викладач (за сумісництвом). 2000-2005 - ДНУ ім. О. Гончара, кафедра романської філології, викладач.

Публікації

Статті у журналах, зареєстрованих у наукометричній базі Web of science, категорії «Б».

1. Ляпичева Е.Л., Задунай В.В. О лексических отношениях внутри семантического поля «Фауна» // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: збірник [Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України] / За заг. ред.. проф.. Шепеля Ю.О. Дніпрo: Роял Принт, 2018. Т. 12. Ч. 1. 418 с. – c. 151-162 – 9 стор.
2. Ляпичева Е.Л., Задунай В.В. Анимализмы современного русского языка как ядерная группа слов семантического поля животных // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: збірник [Картина світу у життєдіяльності людини] / За ред. Акад.. НАНВО проф. Шепеля Ю.О. – Дніпро: Акцент ПП, 2020. Т. 16. – C. 135-148.

Тези доповідей на конференціях.

1. Ю. Терно, Т. Товстик, В. Задунай Энергоэффективные технологии в проектировании музеев. (Technologies écoénergétiques dans la conception des musées) // Будівництво, архітектура та економіка – 2018. Міжнародний контекст. – Дніпро, ПДАБА, 2018. -с. 22- 23.
2. E. Устенко, А. Денисенко, В. Задунай Коворкинги и образовательные хабы. (Le coworking et les centres éducatifs) // Будівництво, архітектура та економіка – 2018. Міжнародний контекст. – Дніпро, ПДАБА, 2018. – с. 24-25.
3. М. Безродна, Е. Морозова, В. Задунай Мінімальна заробітна плата країн Европейського союзу та України. (Le salaire minimum à l’ Union Européenne et en Ukraine) // Будівництво, архітектура та економіка – 2018. Міжнародний контекст. – Дніпро, ПДАБА, 2018. – с. 58-61.
4. Д. Чернова, О. Филимонова, В. Задунай Учёт и управление логистическими издержками. (La comptabilité et la gestion des coûts logistiques) // Будівництво, архітектура та економіка – 2018. Міжнародний контекст. – Дніпро, ПДАБА, 2018. – с. 58-61.
5. K. Konovalova, V. Zadunay L’importance du français pour le spécialiste de la comptabilité et de l’audit // 2-й Міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «Мови, науки та практики», 3-4 жовтня 2018, Дніпро, ПДАБА. – C. 106-107.
6. А. Бережнова, Г. Дудіна, В. Задунай L’utilisation rationnelle d’un dome géodesique. Раціональне використання геодезичного куполу // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 4-6.
7. М. Iлурiдзе , Я. Куницька, В. Задунай La lumière et l’ombre en architecture. Світло й тінь в архітектурі // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 9-10.
8. Г. Черниш*, Я.С. Куницька, В. Задунай La conception de l’environnement accessible // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 7-9.
9. Є. Сидоров*, Д.Л. Волчок, В. Задунай La construction écologique. Екологічне будівництво // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 40-41.
10. Ю. Терно*, Т.М. Товстік, В. Задунай L’application des technologies de la réalité virtuelle en architecture aux étapes différentes de la projection. Використання технологій віртуальної реальності в архітектурі на різних етапах проектування // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. –
C. 15-17.
11. I. Чижик*, Н. С. Ринкевич, В. Задунай Aspects historiques de la genese du systeme fiscal de l’ Ukraine. Історичні аспекти генезису податкової системи України // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 59-63.
12. Є. Кобець*, Н. С. Ринкевич, В. Задунай L’audit d’etat: les problemes et leur solution. Державний аудит: проблеми та їх вирішення // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2019 р. – C. 79-81
13. A.-S. Gres’kiv, N. Nikitina, V. Zadunay Le problème de la pollution de l’environnement par les métaux lourds // 3-й Міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «Мови, науки та практики», 3-4 жовтня 2019, Одеса, – C. 76-77.
14. Ілурідзе М. Cавош Г.П. Задунай В.В. Утопічна концепція «ідеального міста» Платона і її вплив на розвиток містобудування (франц.м.) // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2020 р. – C. 23-26.
15. Перебiтюк А., Мерилова I ., Задунай В.В. Вплив архітектури на психологічний стан людини. // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2020 р. – C. 36-38.
16. Бережнова А., Подолинний С.I., Задунай В.В. Вирішення проблеми негативного впливу великомасштабних сонячних електростанцій на екосистему. // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2020 р. – C. 8-9.
17. Греськiв А.- С., Волчок Д.Л., Задунай В.В. Використання сонячної енергії сьогодні. // Матеріали студентського науково-практичного круглого столу іноземними мовами «Будівництво, архітектура та економіка – 2020. Міжнародний контекст – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровьска державна академія будівництва та архітектури», 2020 р. – C. 91-93.
18. Греськів А.С., доц. Волчок Д.Л., Задунай В.В. Зелена хімія // Науково-практична конференції студентів та молодих учених «Будівництво, архітектура та економіка-2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст». – Дніпро, 2021.– С. 137-138. – (франц. мовою).
19. Ілурідзе М., доц. Мерилова І.С., Задунай В.В. Концепція регулювання розвитку міста як новий підхід до формування міського середовища // Науково-практична конференції студентів та молодих учених «Будівництво, архітектура та економіка-2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст». – Дніпро, 2021.– С. 77-80. – (франц. мовою).
20. Перебітюк А., доц. Мерилова І.С., Задунай В.В. Міський ландшафт як нова концепція у розробці урбаністичної структури // Науково-практична конференції студентів та молодих учених «Будівництво, архітектура та економіка-2021: проблеми та перспективи. Сучасний контекст». – Дніпро, 2021.– С. 102-104. – (франц. мовою).

Методичні розробки.

1. Методичні вказівки до практичних занять (тексти країнознавчої тематики) з дисципліни «українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей «Знайомтесь з Україною»: тексти країнознавчої тематики для іноземних студентів усіх напрямів підготовки / Задунай В.В., Ляпічева О.Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА 2018. – 14 с.
2. Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей / Задунай В.В., Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА 2019. – 29 с.
3. Методичні вказівки з підготовки до кваліфікаційного екзамену з російської мови як іноземної для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей. Частина 2. / Задунай В. В., Ляпічева О. Л. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 19 с.
4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерна графіка» за темою «Геометрія і графіка проекцій з числовими позначками елементів простору» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (франц. мовою) / Укладачі : Ярова Т. П., Задунай В.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – 2021. – 22 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх