?>
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Після вiдкриття в 1930 р. Днiпропетровського будiвельного iнституту Наркомважпрома СРСР кiлька викладачiв мови прийшли до iнституту з вечiрнього Робiтничого будiвельного технiкуму. Вони вiдносились тодi до кафедри соцiальних та економiчних наук “Соцек”. Але вже в груднi 1932р. було створено сектор мов. У березнi 1933р. був прийнятий на роботу викладач нiмецькоï мови Гланц М.Т., який вже в кiнцi цього ж року очолив сектор мов. А з сiчня 1938р. сектор мов став сектором iноземних мов, який в 1940р. перетворився на кафедру iноземних мов. В квiтнi 1944 р. повернулися з Новосибiрську Гланц М.Т. i Кисельгоф С.Б., якi почали вiдновлювати кафедру. У травнi 1945 р. на кафедру прийшов викладач французькоï мови Стус Iван Семенович. Дорогами вiйни вiн пройшов шлях вiд рядового до офiцера – старшого лейтенанта, став iнвалiдом ВВВ, на його долю дiсталась юнiсть, яка пропахла порохом боïв. З 1951р. вiн вже виконує обовязки завiдуючого кафедрою. А з вересня 1954 р., ставши старшим викладачем, вiн був обраний за конкурсом завiдуючим кафедрою. На цiй посадi вiн працював до 1978 р. З однаковим сумлiнням вiн проводив навчальну, громадську, вiйськово-патрiотичну роботу.

З 1978 до 1989 р. кафедрою iноземних мов завiдувала Юшина Л.Б., доцент, кандидат фiлологiчних наук. Будучи завiдуючою кафедрою, вона зумiла виховати викладачiв, передати ïм свiй досвiд, знання, сприяти росту молодих кандидатiв наук.

З 1989р. i до цього часу завiдуюча кафедрою iноземних мов – Шашкiна Наталiя Iванiвна доцент, кандидат фiлологiчних наук. Вона активно знайомиться з найновiшими методами викладання iноземних мов, неодноразово виступає на мiжвузiвських семiнарах i конференцiях, має багато друкованих робiт, пiд ïï керiвництвом складено ряд навчально-тренувальних програм за спецiальностями ВУЗу.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
?>
вверх