Наукові спрямування

Використання в навчальному процесі новітніх зображальних технологій, методів комп’ютерного моделювання процесів формоутворення об’єктів архітектури та дизайну.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Німецька моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Янковська
Лариса
Євгенівна

Дисципліни

Основи формоутворення

Основи композиції

Дизайн-проєктування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-93-37; внутр. 3-37

E-mail

yankovska.larysa@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Закінчила аспірантуру на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій і дизайну у 2011 році, захистила дисертацію на тему «Комп'ютерне моделювання сферичних об'єктів дизайну на перспективних зображеннях за лініями обрису» у Київському національному університеті будівництва та архітектури у квітні 2015 року, спеціальність 05.01.03 – технічна естетика. Член журі МАН, секція «Мистецтвознавство», 2018, 2019, 2020 рр. Відповідальний виконавець фінального звіту кафедральної НДР 2015, 2018, 2021 рр. Керівник роботи-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020 року (ІІІ місце). Учасник Всеукраїнських та міжнародних конференцій з технічної естетики, дизайну, комп’ютерної графіки. Керівник дипломів-переможців Всеукраїнських та міжнародних конкурсів-переглядів дипломних робіт з дизайну.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила в 1983 році архітектурний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю «Міське будівництво», отримала кваліфікацію інженера-будівельника. Працювала на інженерних посадах організацій і підприємств міст Ужгорода та Дніпропетровська. Працювала вчителем у середній школі, нині – гімназії №131. Працювала на посаді редактора, далі – заступника з видавничої діяльності ТОВ «Бізнес-консультант». З 2005 по 2015 рр.. працювала на посаді асистента кафедри нарисної геометрії та графіки ДВНЗ «ПДАБА», з 2015 по 2022 працювала на кафедрі образотворчого мистецтва і дизайну ДНУ ім.. О.Гончара. Гарант освітньої програми 022 «Дизайн». Нагороджена грамотами ректорату ДВНЗ «ПДАБА» та ДНУ ім.. О. Гончара за сумлінну працю.

Публікації

1. Янковська Л.Є. Об интерактивном подходе к формообразованию сферы на основе элементов ее перспективной линии очертания./ Л.Е.Янковская, К.А.Сазонов // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2007, вип. 78. с. 276-281.

2. Янковська Л.Є Геометрические алгоритмы моделирования сферы с использованием элементов ее перспективной линии очертания./ К.А.Сазонов, Л.Е.Янковская // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2008, вип. 79. с. 37-42.

3. Янковська Л.Є. . Алгоритмы формообразования сферических поверхностей объектов дизайна на перспективных изображениях / Л.Е.Янковская // Наукові нотатки. – Луцьк, 2008, вип. 22, ч. 1. с. 385-391.

4. Янковська Л.Є. Моделирование сферических поверхностей объектов дизайна с использованием нескольких точек зрения / Л.Е.Янковская // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2008, вип. 80. с. 189-194.

5. Янковська Л.Є. Моделирование объектов дизайна на основе сферической поверхности посредством задания эллипса ее перспективной линии очертания / Л.Е.Янковская // Геометричне та комп’ютерне моделювання: 43 наук. праці: Редкол.: Ю.М. Тормосов (відпов. ред.) та ін.; Харк. держ. університет харчування та торгівлі. – Харків, 2009. – Вип. 25. – с. 212-216.

6. Янковська Л.Є. Компьютерное моделирование сферических поверхностей объектов дизайна на перспективных изображениях / К.А.Сазонов, Л.Е.Янковская // Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 6. Відп. редактор М.І. Яковлєв. – К.: Віпол, 2009 р. – с. 19-26.

7. Янковська Л.Є. Моделирование сферических поверхностей объектов на перспективном изображении посредством выделения отсеков сферы трассированием/ К.А.Сазонов, Л.Е.Янковская // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Вип. 84. – К.: КНУБА, 2010. – С. 301-304.

8. Янковська Л.Є. Использование компьютерной технологии проектирования сферических объектов дизайна на основе пло  на примере  моделирования светильников / Л.Е.Янковская // Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 7. Відп. редактор М.І. Яковлєв. – К.: Віпол, 2010 р. – с. 192-198.

9. Янковська Л.Є. Комп’ютерне моделювання сфери шляхом завдання еліпса як її перспективної лінії обрису / Л.Е.Янковская // Технічна естетика і дизайн: Міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 8. Відп. редактор М.І. Яковлєв. – К.: Віпол, 2011 р. – с. 336-340.

10. Янковська Л.Є. О роли контура, очертания, силуэта в визуальном восприятии / Л.Е.Янковская // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн». Випуск 89. Відп. редактор М.І. Яковлєв. – К.: КНУБА, 2012 р. – с. 235-239.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх